Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:36 21.10.2019

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đuro Sessa u posjeti Sudu Bosne i Hercegovine

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Savjetodavnog vijeća evropskih sudija, Đuro Sessa, boravio je danas u Sudu Bosne i Hercegovine. Tokom radne posjete sastao se s predsjednikom Suda Bosne i Hercegovine Rankom Debevecom i zamjenikom predsjednika Suda sudijom Davorinom Jukićem, kao i sa njihovim saradnicima. Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine istaknuo je kako Savjetodavno vijeće evropskih sudija (CCJE) pored objavljivanja periodičnih mišljenja o sudstvu, daje i konkretna mišljenja o određenim situacijama po zahtjevu države članice, što predstavlja koristan alat u unapređenju rada sudstva i približavanju evropskim standardima u ovoj oblasti.

 

„Evaluacija sudija – standardi Vijeća Evrope i situacija u Republici Hrvatskoj“ – tema je o kojoj je gost iz Hrvatske održao predavanje i dao konkretne primjere iz prakse država članica Vijeća Evrope. Četiri glavna i polazišna zahtjeva koje sistem ocjenjivanja rada sudija mora ispunjavati su:

- mora biti propisano ustavom ili zakonom;

- sudije mogu ocjenjivati samo sudije;

- kriteriji moraju biti objektivni i jasni;

- sudija koji se ocjenjuje mora biti uključen u proceduru.

 

Dodatno, gosp. Sessa je istaknuo kako je upitna uloga nezavisnog regulatora pravosuđa u konkretnoj proceduri ocjenjivanja rada sudija sa aspekta sukoba interesa, jer nije prihvatljivo da jedan akter učestvuje u ocjenjivanju, a zatim koristi odluku o ocjeni kod ostvarivanja svojih drugih nadležnosti – naprimjer za disciplinske postupke, upućivanje u drugi sud ili na dodatno usavršavanje, odnosno kod napredovanja i imenovanja na više funkcije.

 

Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec zahvalio je na posjeti i korisnim informacijama koje je prezentovao predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, ocijenivši da će uspostavljeni standardi, preporuke i zaključci država članica Vijeća Evrope, koje su uvele sistem vrednovanja rada sudija, biti korisni i za Bosnu i Hercegovinu.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved