Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:54 26.02.2019

Predstavnica Suda Bosne i Hercegovine održala

Predstavnica Suda Bosne i Hercegovine mr Alma Taso Deljković, rukovodilac Odjeljenja za podršku svjedocima Suda Bosne i Hercegovine, održala je dana, 21.februara 2019. godine predavanje na seminaru u Beogradu. Seminar pod nazivom "Postupanje sa svjedocima i oštećenima u predmetima ratnih zločina" organizirala je Pravosudna akademija iz Beograda u saradnji sa misijom OSCE-a u okviru projekta „Podrška praćenju domaćih suđenja za ratne zločine (faza 2)."

 

 

Seminaru su prisustvovale sudije i sudijski pomoćnici Odjeljenja za ratne zločine Višeg i Apelacionog suda u Beogradu, zamjenici tužilaca za ratne zločine i tužilački pomoćnici Tužilaštva za ratne zločine u Beogradu kao i pripadnici MUP-a koji postupaju u predmetima ratnih zločina.

 

Alma Taso Deljković se, zajedno sa drugim predavačima dr Aleksandrom Faladžićem iz Odjeljenja za istrage i podršku svjedocima Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Slavicom Peković iz Službe za pomoć i podršku svjedocima i oštećenima Višeg suda u Beogradu i Miroljubom Vitorovićem iz Službe za informisanje i podršku oštećenima i svjedocima Tužilaštva za ratne zločine iz Beograda, potrudila da razmijeni stečena znanja i iskustva iz prakse kako bi učesnicima pomogla da riješe probleme i nedoumice sa kojima se susreću u svom radu. Seminar je bio interaktivan što je omogućilo adekvatnu konstruktivnu diskusiju i razmjenu mišljenja, a što je dodatno doprinijelo njegovoj uspješnosti.

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved