Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:34 21.03.2018

Predstavnici Suda Bosne i Hercegovine učestvovali na Petom regionalnom forumu o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu u Skoplju

Predstavnici Suda Bosne i Hercegovine, sudija Dragomir Vukoje i registrar Emira Hodžić, učestvovali su u radu Petog regionalnog foruma o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, koji je 16. i 17. marta 2018. godine održan u Skoplju, Republika Makedonija.

 

Tema Foruma u 2018. godini je  zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u vezi sa  članom 3. Konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Tokom Foruma prezentirani su radovi i izlaganja koji  se odnose  na pozitivne obaveze države i primjenjivost člana 3. prilikom lišavanja slobode i zlostavljanja, naročito ranjivih lica, uključujući djecu i one koji imaju problema sa mentalnim zdravljem, na zlostavljanje kada je riječ o imigraciji, kao i upotrebu dokaza koji su dobiveni mučenjem u okviru krivičnih postupaka.

Ovo je Peti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu u čijem radu su učestvovali predstavnici najviših pravosudnih organa iz cijelog regiona, predstavnici  vrhovnih i ustavnih sudova, predsjedavajući vijeća sudstava, direktori pravosudnih akademija i institucija, predstavnici država pred Sudom u Strazburu, kao i predstavnici  NVO i istaknuti pravnici, stručnjaci u svojim oblastima.

Cilj Foruma, kojeg organizira Centar AIRE i Civil Rights Defenders uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije, Vlade Švedske, Vijeća za regionalnu saradnju i GIZ-a, je promoviranje implementacije Evropske konvencije o ljudskim pravima u regionu, pružanje podrške regionalnoj saradnji u daljem razvoju vladavine prava i ljudskih prava i  pružanje pomoći u procesu integracije regiona u EU. 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved