Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:33 29.01.2019

Predstavnik Suda BiH učestvovao je na završnoj konferenciji Udruženja BH novinari

Pravni savjetnik predsjednika Suda Bosne i Hercegovine i rukovodilac Odjeljenja za informiranje javnosti i saradnju sa zajednicom, Irhad Bilić učestvovao je na završnoj konferenciji za predstavnike medija, organizacija civilnog društva i pravosuđa o temi „Mediji i pravosuđe u BiH: zajedno ka unapređenju slobode izražavanja i zaštiti javnog interesa u medijskim sadržajima“ koja je održana danas u Sarajevu.

 

Predstavnik Suda BiH je dao doprinos panel diskusiji na temu „Izvještavanje medija iz pravosudnih institucija“ sagledavajući praktičan aspekt ostvarivanja pristupa informacijama koje su u posjedu pravosudnih institucija i važeće regulative iz oblasti informiranja i standarda u izvještavanju o sudskim postupcima, a u svrhu što boljeg kvaliteta i sveobuhvatnosti tih informacija te otvorenosti i dostupnosti službenika ovlaštenih za informiranje javnosti.

 

Sud Bosne i Hercegovine svojim doprinosom izražava podršku sprovođenju projekta Vijeća Evrope - Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi govora u medijima Jugoistočne Evrope (JUFREX).

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved