Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:48 25.03.2019

Predstavnik Suda BiH učestvovao na radionici o strateškim komunikacijama u procesu integracije BiH u EU

Pravni savjetnik predsjednika Suda Bosne i Hercegovine i rukovodilac Odjeljenja za informiranje javnosti i saradnju sa zajednicom, Irhad Bilić, učestvovao je na radionici o strateškim komunikacijama u procesu integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, koja je, u organizaciji Direkcije za evropske integracije, održana u Sarajevu 21. i 22. marta.

 

Cilj radionice, koja je okupila 30 službenika za komunikacije/odnose s javnošću, je osnaživanje kapaciteta javne uprave za komuniciranje o integraciji u Evropsku uniju i koristima koje proces proširenja EU donosi svakodnevnom životu građana, te identificiranje komunikacijskih izazova sa kojima se suočava administracija, i prenošenje iskustava i najboljih praksi komunikacijskih stručnjaka država kandidata za članstvo u EU.

 

Sud Bosne i Hercegovine, kao odgovorna institucija, nastavit će unapređivanje efikasnosti i transparentnosti u oblasti informiranja javnosti i jačati saradnju sa zajednicom s ciljem da se javnosti  omogući blagovremen pristup tačnim informacijama, te da o evropskim integracijama komunicira direktno i razumljivim jezikom.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved