Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:06 30.10.2018

Predstavnik Suda Bosne i Hercegovine učestvovao na radionici za predstavnike pravosuđa i medija

U okviru projekta Vijeća Evrope - Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi govora u medijima Jugoistočne Evrope (JUFREX), u Međugorju je održana dvodnevna radionica na temu "Mediji i pravosuđe u BiH: pravo na slobodan pristup informacijama u pravosudnim institucijama vs. pravo na zaštitu integriteta i tajnosti pravosudnih istraga i postupaka".

 

Radionica je okupila medijske radnike i predstavnike pravosudnih institucija koji rade na poslovima informiranja javnosti s ciljem boljeg razumijevanja, razvijanja međusobne saradnje i podizanja stepena kvaliteta informiranja javnosti.

 

Predstavnik Suda Bosne i Hercegovine, Irhad Bilić pravni savjetnik - rukovodilac Odjeljenja za informiranje javnosti održao je prezentaciju na temu "Uloga odgovornih medija u društvu u kontekstu pravilnog izvještavanja o krivičnim postupcima". Pored prikaza važeće regulative iz oblasti informiranja i standarda u izvještavanju o sudskim postupcima, posebno su istaknute tendencije u praksi s navođenjem konkretnih primjera kojima se negativno utiče na sudske postupke, ugled i dostojanstvo sudija i nepristrasnost i autoritet Suda.

 

Sud Bosne i Hercegovine kao odgovorna institucija nastavit će unapređenje efikasnosti i transparentnosti u oblasti informiranja javnosti i jačati saradnju sa zajednicom.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved