Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:35 25.03.2019

Registrar i sudije Suda BiH učestvovali na Šestom regionalnom forumu o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

Rеgistrar i sudije Suda Bosne i Hercegovine su učestvovali na Šestom regionalnom forumu o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, koji je, u organizaciji AIRE centra i Civil Rights Defenders, održan 22. i 23. marta 2019. godine u Dubrovniku, Republika Hrvatska.

 

Forum je okupio sudije Evropskog suda za ljudska prava iz zemalja regiona, predsjednike i sudije vrhovnih i ustavnih sudova iz regiona, predsjednike savjeta sudstva, direktore institucija za obuku sudija, zastupnike država pred sudom u Strazburu, predstavnike nevladinih organizacija i istaknute pravne stručnjake.

 

Sud Bosne i Hercegovine svojim učešćem izražava podršku sprovođenju cilja Foruma, koji je usmjeren na promovisanje sprovođenja Evropske konvencije o ljudskim pravima na lokalnom nivou, podsticanje regionalne saradnje u kontinuiranom razvoju vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, i pružanje pomoći u procesu evropskih integracija država u regionu.

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved