Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:45 20.03.2017

Sastanak predsjednika Suda Bosne i Hercegovine i direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela

Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec primio je danas, 20.03.2017. godine, direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Mirsada Vilića. Tokom sastanka u Sudu BiH razgovarali su o pitanjima koja su od zajedničkog interesa. Analiziran je dosadašnji rad, koji se odvija putem različitih vidova saradnje, te je zaključeno da dvije institucije uspješno sarađuju u okvirima svojih zakonskih nadležnosti.

 

U tom kontekstu razgovarano je i o izazovima koji očekuju ove institucije, a sagovornici su izrazili uvjerenje da će se dosadašnja saradnja Suda Bosne i Hercegovine i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela nastaviti odvijati profesionalno i uspješno.

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved