Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:18 15.11.2019

Slavko Milovanović oslobođen optužbe

Nakon održanog javnog pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja i tajnog vijećanja i glasanja, vijeće je danas izreklo drugostepenu presudu kojom je optuženi Slavko Milovanović oslobođen od optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav (1) tačka h), u vezi sa članom 172. stav (1) tačka k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

Optuženi Slavko Milovanović oslobođen je od optužbe da je u svojstvu pripadnika rezervnog sastava CSB Sarajevo – SJB Skelani, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, tokom mjeseca maja 1992. godine učestvovao u progonu civilnog bošnjačkog stanovništva sa područja Rešagića, Skelana i to na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi, tako što je naredio izvršenje nečovječnog djela, u namjeri da civilima bošnjačke nacionalnosti nanese veliku patnju, te ozbiljne fizičke i psihičke povrede.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved