Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:40 21.06.2017

Snažna podrška Kraljevine Španije Sudu Bosne i Hercegovine

Ambasador Kraljevine Španije u BiH, Nj.E. Juan Bosco Gimenez Soriano i zamjenik ambasadora Javier Blanco Santillano, posjetili su danas Sud Bosne i Hercegovine i razgovarali sa predsjednikom Suda Rankom Debevecom.

 

Tokom razgovora posebno je naglašena važnost jačanja integriteta Suda BiH čijem radu vlada Kraljevine Španije pruža snažnu podršku. Formiranju Višeg suda Bosne i Hercegovine, u okviru razgovora o Strukturalnom dijalogu, svakako treba ozbiljno pristupiti, jer bi ta institucija bila garant ujednačene sudske prakse i zaštite individualnih ljudskih prava na području cijele BiH, saglasni su učesnici sastanka.

 

Predsjednik Debevec istakao je potrebu za daljim reformama pravosuđa koje će poboljšati i unaprijediti vladavinu prava u BiH. Također je zahvalio na kontinuiranoj podršci Kraljevine Španije koju ova institucija uživa od samog osnivanja, te upoznao ambasadora o tekućim i strateškim pitanjima funkcioniranja Suda kao i dosadašnjim rezultatima ove institucije.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved