Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:24 24.06.2019

Sretko Pavić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženog Sretka Pavića, nakon održanog glavnog pretresa, 24. juna 2019. godine, donio prvostepenu presudu kojom je optuženi Sretko Pavić oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Optuženi Sretko Pavić je oglašen krivim što je u vrijeme ratnog stanja u Bosni i Hercegovini, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv nesrpskog civilnog stanovništva na području opštine Prijedor, u vremenskom periodu od juna 1992. godine do septembra 1992. godine, znajući za takav napad i znajući da njegove radnje čine dio tog napada, Sretko Pavić u svojstvu pripadnika Volarske čete koja je bila u sastavu Šestog ljubijskog bataljona 43. prijedorske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, suprotno pravilima međunarodnog prava, počinio progon civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti zbog njihove nacionalne i vjerske pripadnosti i to ubistvom.

 

Sud je optuženom Sretku Paviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina.

 

Sud je nakon izricanja presude donio rješenje prema optuženom Sretku Paviću kojim se određuje mjera zabrane predviđena članom 126. stav 2. ZKP BiH, uz privremeno oduzimanje svih putnih isprava i zabranu izdavanja novih kao i zabranu korištenja lične karte za prelazak državne granice.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved