Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:17 23.04.2019

Stručno sudsko osoblje Suda BiH učestvovalo u obuci u Trebinju

Stručno sudsko osoblje Suda BiH učestvovalo je u komponenti 8 IPA 2013 Twinning projekta pod nazivom ’’Podrška borbi protiv pranja novca’’ - sprovođenje obuke, održanoj u Trebinju od 17. do 19. aprila 2019. godine.

 

Twinning projekat »Podrška borbi protiv pranja novca« čiji je korisnik Bosna i Hercegovina započeo je u aprilu 2017. godine a cilj projekta je povećanje kompetentnosti institucija Bosne i Hercegovine u borbi protiv pranja novca do nivoa neophodnog za pristupanje EU i pomoći u poboljšanju zakonodavstva, kapaciteta i sposobnosti relevantnih organa, institucija i agencija za jačanjem saradnje i koordinacije u oblasti borbe protiv pranja novca.

 

Projekat se bavi problemima vezanim za provedbene kapacitete specijaliziranih finansijsko-istražnih jedinica na svim nivoima sudske vlasti u izvršenju zadataka iz njihove nadležnosti. Cilj Projekta je jačanje saradnje i koordinacije svih učesnika u borbi protiv pranja novca, sve radi efikasnijeg sprovođenja zakona u BiH.

 

Obuka je podrazumijevala obradu sljedećih tema: specijalizirani modul radionice, koji predstavlja multiplikatorski koncept - "obuči trenera", osnovni principi prezentacionih tehnika, predstavljanje komunikacije i komunikacionih modela, prezentacione tehnike, javni govor (ciljevi, sadržaji, tokovi seminara), teoretski principi iznošenja i prihvatanja povratnih informacija i praktična primjena sadržaja iznesenih od strane predavača.

 

Aktivnost je prvenstveno namijenjena pripadnicima stručne zajednice, koji se u svom poslu bave i edukacijom po pitanju pranja novca i drugih krivičnih djela iz oblasti organiziranog kriminala, privrednog kriminala i korupcije.

 

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved