Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:06 04.12.2019

Studenti iz Tuzle posjetili Sud Bosne i Hercegovine

Grupa od 30 studenata Odsjeka za pedagogiju-psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli je sa svojim profesorima danas posjetila Sud Bosne i Hercegovine. Cilj posjete je bio da se studenti upoznaju sa radom Odjeljenja za podršku svjedocima Suda Bosne i Hercegovine.

 

U uvodnom dijelu studentima je dobrodošlicu poželjela saradnica Odjeljenja za informisanje javnosti i saradnju sa zajednicom Suda Bosne i Hercegovine, a nakon toga predstavnici Odjeljenja za podršku svjedocima su studentima predstavili način rada tima za podršku svjedocima te ih upoznali sa određenim situacijama sa kojima se osoblje ovog Odjeljenja svakodnevno susreće prilikom pružanja podrške kako javnim svjedocima tako i svjedocima sa mjerama zaštite. U okviru posjete, studenti su također imali priliku pogledati snimke sa nekoliko ročišta pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine.

Studenti su bili veoma zainteresirani saznati više o radu Odjeljenja za podršku svjedocima, te su postavljali brojna pitanja, između ostalog o tome kako raditi i ophoditi se s ovom osjetljivom grupom ljudi, na koji način im olakšati iskustvo svjedočenja, pružiti podršku prije i nakon svjedočenja.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved