Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:49 22.11.2019

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetili Sud BiH

Grupa od 16 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine u okviru realizacije ciljeva Sporazuma o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji, koji je potpisan između Suda Bosne i Hercegovine i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

U prvom dijelu posjete studentima je dobrodošlicu poželio Irhad Bilić, pravni savjetnik u Kabinetu predsjednika Suda i rukovodilac Odjeljenja za informisanje javnosti i saradnju sa zajednicom, te ih potaknuo da prate ročišta pred Sudom kako bi vidjeli praktičnu primjenu teoretskog znanja koje stiču unutar formalnog sistema obrazovanja i stekli iskustva koja će ih osposobiti za izgrađivanje novih vještina i sposobnosti.

 

Studenti su potom pratili ročište pred Odjelom II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine.

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved