Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:04 20.02.2018

Studijska posjeta pravnih savjetnika Suda Bosne i Hercegovine Evropskom sudu za ljudska prava i institucijama Vijeća Evrope.

Pravni savjetnici Suda Bosne i Hercegovine zajedno sa pravnim savjetnicima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u periodu od 12.-15. februara 2018. godine, boravili su u Strazburu povodom studijske posjete Evropskom sudu za ljudska prava i institucijama  Vijeća Evrope. Studijsku posjetu upriličio je „The Aire Centre“ London kako bi se učesnici iz BiH upoznali sa radom Evropskog suda i institucija za zaštitu ljudskih prava Vijeća Evrope.

 

Studijska posjeta je obuhvatala prisustvo javnoj sjednici Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Murtazaliyeva v. Rusija, predavanja o radu Evropskog suda, te o radu Odjela za izvršenje presuda ESLJP-a, Komiteta za borbu protiv torture, Ureda Evropskog komesara za ljudska prava, te o radu  institucije Grupe država protiv korupcije – GRECO.

 

Posjeta se odvijala u okviru projekta koji AIRE centar implementira u Bosni i Hercegovini uz podršku Britanske ambasade u Sarajevu s ciljem poboljšanja implementacije EKLJP standarda u BiH i unaprijed uspostavljene saradnje između Suda BiH i AIRE centra. U prethodnom periodu organizovani su seminari za saradnike i savjetnike najviših sudova u BiH o izabranim temama iz oblasti zaštite ljudskih prava, kao i saradnja u nizu drugih aktivnosti uključujući i učešće AIRE centra na Koledžima Suda BIH.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved