Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:46 26.10.2018

Sud Bosne i Hercegovine i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu nastavljaju realizaciju Sporazuma o saradnji

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu danas je održano predavanje registrara Suda Bosne i Hercegovine Emire Hodžić na temu „Organizacija Suda Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na rad Krivičnog odjeljenja“.

 

Sud Bosne i Hercegovine i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, u junu mjesecu tekuće 2018. godine, potpisali su Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji. Sporazum obuhvata nekoliko aspekata saradnje, i to: 1. Predavanja, 2. Studenti, 3. Stručni skupovi i 4. Istraživanja. Na osnovu Sporazuma, Sud i Fakultet utvrdili su prvi četveromjesečni Kalendar aktivnosti, kroz koji su utvrđeni koraci za razvijanje većeg stepena saradnje ove dvije pravosudne i obrazovne institucije.

 

Registrar Suda Emira Hodžić održala je predavanje studentima treće studijske godine na kolegiju Krivično procesno pravo. Ovo je drugo predavanje u okviru realizacije ovog segmenta Sporazuma o saradnji, koji će obuhvatiti niz predavanja predstavnika Suda i Fakulteta na odabrane teme od značaja za teoriju i praksu. Cilj ovog vida saradnje je unapređenje stručnosti i razmjena međusobnih znanja i iskustava.

 

Sud i Fakultet će i dalje nastaviti provođenje aktivnosti u skladu sa utvrđenim planom, o čemu će javnost biti blagovremeno informirana.

 

 

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved