Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:19 29.11.2018

Sud Bosne i Hercegovine i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu nastavljaju realizaciju Sporazuma o saradnji

Sutkinja Suda Bosne i Hercegovine Jadranka Brenjo danas je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održala predavanje na temu „Pravo konkurencije u praksi Suda BiH“.

 

Sud Bosne i Hercegovine i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu su juna mjeseca tekuće 2018. godine potpisali Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji. Sporazum obuhvata nekoliko aspekata saradnje, i to:

  1. predavanja,
  2. studenti,
  3. stručni skupovi i
  4. istraživanja.

Na osnovu Sporazuma, Sud i Fakultet su utvrdili prvi četveromjesečni Kalendar aktivnosti, kroz koji su utvrđeni koraci za razvijanje većeg stepena saradnje ove dvije pravosudne i obrazovne institucije.

 

Sudija Suda Bosne i Hercegovine Jadranka Brenjo održala je predavanje studentima drugog ciklusa Pravnog fakulteta u Sarajevu. Ovo je četvrto predavanje u okviru realizacije ovog segmenta Sporazuma o saradnji, koji će obuhvatiti niz predavanja predstavnika Suda i Fakulteta na odabrane teme od značaja za teoriju i praksu. Cilj ovog vida saradnje je unapređenje stručnosti i razmjena međusobnih znanja i iskustava.

 

Sud i Fakultet će i dalje nastaviti provođenje aktivnosti u skladu sa utvrđenim planom, o čemu će javnost biti blagovremeno informirana.

 

 

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved