Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:27 29.11.2018

Sud Bosne i Hercegovine i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu nastavljaju realizaciju Sporazuma o saradnji

Prodekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Fikret Karčić, danas je u Sudu Bosne i Hercegovine održao predavanje na temu “Pravna kultura”.

 

Sud Bosne i Hercegovine i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu su u junu mjesecu tekuće 2018. godine potpisali Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji. Sporazum obuhvata nekoliko aspekata saradnje, i to:

  1. predavanja,
  2. studenti,
  3. stručni skupovi i
  4. istraživanja.

Na osnovu Sporazuma, Sud i Fakultet utvrdili su prvi četveromjesečni Kalendar aktivnosti, kroz koji su utvrđeni koraci za razvijanje većeg stepena saradnje ove dvije pravosudne i obrazovne institucije.

 

Prodekan Pravnog fakulteta prof. dr. Fikret Karčić održao je predavanje na temu „Pravna kultura“. Poslije uvodnog predavanja, u razgovoru sa prodekanom Pravnog fakulteta učestvovali su sudije, registrar Suda, generalni sekretar, rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica i stručno sudsko osoblje. Ovo je peto predavanje u okviru realizacije ovog segmenta Sporazuma o saradnji, koji će obuhvatiti niz predavanja predstavnika Suda i Fakulteta na odabrane teme od značaja za teoriju i praksu. Cilj ovog vida saradnje je unapređenje stručnosti i razmjena međusobnih iskustava.

 

Sud i Fakultet će i dalje nastaviti provođenje aktivnosti u skladu sa utvrđenim planom, o čemu će javnost biti blagovremeno informirana.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved