Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:45 05.04.2019

Sud Bosne i Hercegovine i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu nastavljaju realizaciju Sporazuma o saradnji

Sud Bosne i Hercegovine danas je posjetila grupa od 90 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Studenti su u grupama pratili ročišta koja su održana u predmetu Boško Peulić i dr. (S1 1 K 020248 16 Kri) pred Odjelom I za ratne zločine i predmetu Anes Sadiković i dr. (S1 2 K 024117 17 K) pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju.

Sud Bosne i Hercegovine i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu su u junu 2018. godine potpisali Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji. Sporazum obuhvata nekoliko aspekata saradnje, i to 1. Predavanja, 2. Studenti, 3. Stručni skupovi i 4. Istraživanja. Na osnovu Sporazuma, Sud i Fakultet utvrdili su prvi četveromjesečni Kalendar aktivnosti, kroz koji su utvrđeni koraci za razvijanje većeg stepena saradnje ove dvije pravosudne i obrazovne institucije.

Cilj današnje posjete je da se studentima treće godine I ciklusa studija, koji slušaju predavanja iz nastavnog predmeta Krivično procesno pravo II, omogući da vide praktičnu primjenu procesnog zakonodavstva.

 

Sud i Fakultet će i dalje nastaviti provođenje aktivnosti u skladu sa utvrđenim planom, o čemu će javnost biti blagovremeno informirana.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved