Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:25 31.01.2019

Sutkinja Suda Bosne i Hercegovine učestvovala na seminaru u Azerbejdžanu

Sutkinja Suda Bosne i Hercegovine, Lejla Konjić Dragović, učestvovala je na seminaru “Krivična represija kršenja međunarodnog humanitarnog prava: nacionalna, regionalna i međunarodna perspektiva“ koji je održan 22. i 23. januara 2019. godine u Republici Azerbejdžan.

 

Sutkinja Lejla Konjić Dragović na seminaru je učestvovala u svojstvu prezentatora, te je tokom dvodnevnog izlaganja dala doprinos ovoj izuzetno značajnoj temi. Učestvovala je i u diskusiji sa sudijama i tužiocima Republike Azerbejdžan i podijelila iskustvo Bosne i Hercegovine.

 

Organizatori seminara bili su Međunarodni komitet crvenog krsta/križa (MKCK) i Pravosudna akademija Republike Azerbejdžan. Seminar je vodila grupa eksperta sastavljena od bivšeg ministra pravde Republike Moldavije, sutkinje Suda Bosne i Hercegovine, regionalnog pravnog savjetnika MKCK, šefa Odjeljenja za vojno-administrativna i zakonodavna pitanja Republike Azerbejdžan, te pravnog savjetnika MKCK, Baku.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved