Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:42 27.05.2019

U Sudu BiH održava se početna obuka za sudije i tužioce iz Prijedora

U Sudu Bosne i Hercegovine održava se početna obuka na temu „Procesuiranje predmeta ratnih zločina“ za sudije i tužioce iz Prijedora u okviru projekta „Praćenje rada na predmetima ratnih zločina“ Misije OSCE-a u BiH.

 

Pravni savjetnik predsjednika Suda Bosne i Hercegovine i rukovodilac Odjeljenja za informisanje javnosti i saradnju sa zajednicom, Irhad Bilić, poželio je sudijama i tužiocima dobrodošlicu i uspješan rad tokom dvodnevne obuke u okviru koje će imati priliku saslušati predavanja na teme kao što su: specifičnosti predpretresnog i pretresnog postupka u predmetima ratnih zločina s posebnim osvrtom na pitanje zaštićenih svjedoka i efikasno vođenje glavnog pretresa; elementi krivičnih djela ratnih zločina s posebnim osvrtom na primjenu Zakona o ustupanju predmeta; direktnu primjenu međunarodnog običajnog prava i odmjeravanje kazne, mjere podrške svjedocima u procesuiranju predmeta ratnih zločina te razumijevanje traume u kontekstu svjedočenja. Sa sudijama će razgovarati i pravne savjetnice u Odjelu I za ratne zločine Elma Čorbadžić i Jovana Vidić,  te rukovodilac Odjeljenja za podršku svjedocima Alma Taso – Deljković.

 

Obuka će također učesnicima pružiti priliku da prate jedno ročište pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, kao i priliku za razmjenu iskustava i razgovor s predsjednicom Krivičnog odjeljenja, sudijom Minkom Kreho, o aktuelnim izazovima i preprekama efikasnijem procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH.

 

Sud BiH u potpunosti podržava OSCE-ov projekat praćenja rada na predmetima ratnih zločina i ovom prilikom pruža punu tehničku podršku navedenoj obuci koja se održava u prostorijama Suda BiH.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved