Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:45 20.12.2019

Učenici Osnovne škole „Mehmedalija Mak Dizdar“ iz Sarajeva posjetili Sud Bosne i Hercegovine

U petak 20. decembra 2019.g., grupa od 20 učenika Osnovne škole „Mehmedalija Mak Dizdar“ iz Sarajeva je zajedno sa svojom nastavnicom Aidom Muratović posjetila Sud Bosne i Hercegovine, u okviru projekta VSTS-a „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ IPA 2017.

 

Program dvosatne posjete, prilagođen starosnoj dobi posjetilaca, izrađen je uz sudjelovanje velikog tima stručnog sudskog osoblja iz  Odjeljenja za informisanje javnosti i saradnju sa zajednicom, Pravnog odjeljenja, Odjeljenja sudske uprave, te uz psihologe i socijalne radnike iz Odjeljenja za podršku svjedocima. U prvom dijelu posjete kroz igru podjele uloga učenici su saznali više o ključnim ulogama učesnika u sudskom postupku, a i sami su učestvovali u scenariju koji im je omogućio da odigraju ulogu sudije, tužioca, advokata, svjedoka. U drugom dijelu posjete učenici su na praktičnim primjerima upoznali tehničke mogućnosti Suda u postupanju sa svjedocima kojima su dodijeljene mjere zaštite, te se takođe pobliže upoznali sa ulogom i načinom rada sudskog tumača.

 

Učenici su bili veoma zainteresirani da saznaju više o ulozi učesnika sudskog postupka pred Sudom Bosne i Hercegovine, te su veoma aktivno učestvovali u praktičnim vježbama i postavljali veliki broj pitanja.

 

Ovim programom Sud naglašava svoju opredijeljenost za saradnju sa zajednicom, te potvrđuje da je rad s mladima i stavljanje kapaciteta Suda u edukativne svrhe trajna aktivnost koja će se nastaviti i ubuduće.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved