Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:01 22.07.2019

Ukinut pritvor Kenanu Frndiću

Sud Bosne i Hercegovine je, dana 17.7.2019. godine, donio rješenje kojim se ukida mjera pritvora prema optuženom Kenanu Frndiću, određen rješenjem Suda BiH broj: S1 2 K 028556 18 K od 3.7.2019. godine.

 

Pritvor prema optuženom određen je prema prijedlogu Tužilaštva BiH, a na osnovu člana 246. stav 2. ZKP BiH, prema kojem pritvor optuženom Kenanu Frndiću može trajati od dana lišenja slobode optuženog, pa do objavljivanja presude, a najduže 30 dana, a iz razloga – nedolaska uredno obaviještenog optuženog na zakazani nastavak glavnog pretresa, što je utjecalo na efikasnost vođenja krivičnog postupka.

 

Pred Sudom BiH vodi se krivični postupak protiv optuženog Elvisa Salčinovića i dr. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom međunarodna trgovina ljudima iz člana 186. stav 1., 2. i 4. KZ BiH, krivičnim djelom krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH) i dr.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved