Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:46 22.10.2018

Ukinut pritvor optuženom Zoranu Mirjaniću

Sud Bosne i Hercegovine, u krivičnom predmetu protiv optuženih Danila Cicovića i dr., odlučujući o prijedlogu za ukidanje pritvora u odnosu na optuženog Zorana Mirjanića, podnesenog od  njegovog branioca, donio je dana 19.10.2018. godine rješenje kojim je prema optuženom Zoranu Mirjaniću ukinut pritvor, te je optuženi pušten na slobodu.

 

Pritvor u odnosu na optuženog Zorana Mirjanića određen je rješenjem Suda BiH od 03.07.2018. godine, ispravljeno rješenjem Suda od 04.07.2018. godine.

 

Danilo Cicović i dr. optuženi su zbog krivičnog djela organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav 1. tačka a) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH i dr.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved