Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:39 12.01.2018

Ukinut pritvor osumnjičenima i određene mjere zabrane

Odlučujući po prijedlogu Tužilaštva za određivanje mjera zabrane, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 11. januara 2018. godine donio rješenje kojim je osumnjičenima Marku Trifkoviću, Vladimiru Krsmanoviću, Srećku Mandiću, Puniši Purkoviću, Draganu Muharemoviću, Tomislavu Petroviću i Slavenu Dakiću ukinut pritvor i određene sljedeće mjere zabrane:

 

  • zabrana napuštanja boravišta (kretanje ograničeno isključivo na njihov dom) uz obavezu ovlaštenih službenih lica da jednom dnevno nasumice kontrolišu da li osumnjičeni borave na naznačenim adresama;

 

  • zabrana putovanja uz privremeno oduzimanje  svih putnih isprava, odnosno pasoša izdatih na ime osumnjičenih i zabrana korištenja lične karte za prelazak državne granice;

 

  • zabrana sastajanja sa određenim osobama - na način da se osumnjičenima zabranjuje svaki oblik  međusobnog kontaktiranja ili povezivanja, kao i kontaktiranje ili povezivanje sa drugim osumnjičenim u povezanim predmetima, (što podrazumijeva telefonskim putem, posredno ili neposredno) i sa svjedocima Tužilaštva BiH.

 

Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za tim postoji potreba, odnosno do drugačije odluke Suda, a kontrola opravdanosti mjera zabrane vršit će se svaka dva mjeseca.

 

 

Marko Trifković, Vladimir Krsmanović, Srećko Mandić, Puniša Purković, Dragan Muharemović, Tomislav Petrović i Slaven Dakić su osumnjičeni da su počinili krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelima krijumčarenje iz člana 214. KZ BiH, teška krađa iz člana 287. KZ FBiH i iznuda iz člana 295. KZ FBiH, sve u vezi sa članom 53. KZ BiH.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved