Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:43 20.11.2020

Ukinut pritvor osumnjičenima u predmetu Milan Tupajić i drugi, određene mjere zabrane

Sud BiH donio je rješenje 19.11.2020. godine kojim je prihvatio prijedlog Tužilaštva BiH od 19.11.2020. godine pa je prema osumnjičenima Miladinu Gaševiću, Momiru Kezunoviću, Branislavu Kezunoviću, Željku Gaševiću, Jadranku Šuki i Aleksi Gordiću ukinut pritvor određen rješenjem Suda od 17.9.2020. godine, a produžen rješenjem od 14.10.2020. godine na osnovu pritvorskih razloga iz člana 132. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku BiH (ZKP BiH), te se osumnjičeni imaju odmah pustiti na slobodu. Istovremeno su prema osumnjičenima Miladinu Gaševiću, Momiru Kezunoviću, Branislavu Kezunoviću, Željku Gaševiću, Jadranku Šuki i Aleksu Gordiću određene mjere zabrane i to:

 

  • zabrana napuštanja boravišta na osnovu člana 126. stav 1. ZKP BiH, a u cilju izvršenja ove mjere osumnjičenima se zabranjuje napuštanje općine Sokolac, odnosno njihovo kretanje se ograničava na teritorij navedene općine. Ovo boravište osumnjičeni ne mogu napustiti bez prethodnog odobrenja Suda, izuzev ukoliko ga napuštaju da bi se pojavili u ovom predmetu po pozivu Suda ili Tužilaštva BiH. Osumnjičeni ne mogu promijeniti prebivalište, odnosno boravište, bez prethodnog odobrenja Suda;
  • zabrana putovanja iz člana 126. stav 2. ZKP BiH, a u cilju izvršenja ove mjere osumnjičenima se privremeno oduzimanju važeće putne isprave koje su dužni bez odlaganja (ukoliko ih posjeduju) predati Sudu ili predati dokaz o njihovom neposjedovanju, uz zabranu izdavanja novih. Osumnjičenima se zabranjuje prelazak državne granice uz korištenje lične karte;
  • zabrana sastajanja s određenim osobama iz člana 126.a. stav 1. tačka c) ZKP BiH te se u tom cilju osumnjičenima zabranjuje međusobno sastajanje, sastajanje s drugim osumnjičenima u ovom predmetu, te im se zabranjuje sastajanje ili na bilo koji način kontaktiranje (posredno ili neposredno) sa svjedocima Tužilaštva uključujući i približavanje tim svjedocima na udaljenosti od 50 metara;
  • obavezno javljanje nadležnom državnom organu na osnovu člana 126.a stav 1. tačka d) ZKP BiH na način da se osumnjičeni tri puta sedmično javljaju u PS Sokolac, o čemu će PS pismeno redovno izvještavati Sud BiH.

Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za njima postoji potreba, a kontrola njihove opravdanosti vršit će se svaka dva mjeseca. U skladu sa članom 126.b stav 3. ZKP BiH, osumnjičeni su posebno upozoreni da im se može odrediti pritvor ukoliko prekrše izrečene mjere zabrane i obaveze.

Miladin Gašević, Momir Kezunović, Branislav Kezunović, Željko Gašević, Jadranko Šuka i Aleksa Gordić osumnjičeni su za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkama a), d), i h), Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 180. stavak 1. i članovima 29, 30. i 31. istog Zakona.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved