Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:04 17.12.2020

Ukinuta prvostepena presuda u predmetu Enver Buza

Apelaciono vijeće Odjela I za ratne zločine, odlučujući o žalbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine i žalbi braniteljice optuženog Envera Buze, nakon održane javne sjednice vijeća, dana 2.10.2020. godine, donijelo je rješenje kojim je uvažena žalba braniteljice optuženog Envera Buze, te je ukinuta presuda Suda Bosne i Hercegovine od 30.9.2019. godine i određeno je održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

 

Prvostepenom presudom od 30.9.2019. godine optuženi Enver Buza oglašen je krivim što je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u vezi sa članom 30. istog Zakona. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 12 godina.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved