Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:55 08.02.2019

Uvažena žalba Tužilaštva BiH u predmetu Mile Puljić

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženog Mile Puljića, zbog krivičnog djela Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), i) i k) u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: KZ BiH), a sve u vezi sa članom 29. istog zakona, nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja, donijelo je rješenje kojim je uvažena žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine te se presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 017799 15 Kri  od 16.05.2018. godine ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, prema kojoj je prvostepenom presudom Mile Puljić oslobođen od optužbe.

 

Protiv prvostepene presude, kojom je optuženi Mile Puljić oslobođen od optužbe, žalbu je blagovremeno izjavilo Tužilaštvo BiH i to zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja uvaži žalbu, te preinači pobijanu presudu na način da optuženog oglasi krivim, ili da ukine prvostepenu presudu i odredi održavanje pretresa pred ovim vijećem.

 

Branioci optuženog, dostavili su blagovremeno odgovor na žalbu Tužilaštva BiH, sa prijedlogom da Sud navedenu žalbu odbije kao neosnovanu, te potvrdi prvostepenu presudu.

 

Na sjednici Apelacionog vijeća održanoj dana, 18.01.2018. godine u smislu člana 304. ZKP BiH tužiteljica je ukratko izložila žalbene razloge i izjavila da u cjelosti ostaje kod istih. Također, branioci optuženog su ukratko iznijeli odgovor na žalbu Tužilaštva BiH, pri tome predlažući da Apelaciono vijeće žalbu Tužilaštva BiH odbije kao neosnovanu i potvrdi prvostepenu presudu. Optuženi se saglasio sa navodima branilaca.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved