Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:09 20.02.2017

Vlado Delić osuđen na 10, Hasan Talić na 5 godina zatvora

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je dana, 17. februara 2017. godine, izreklo drugostepenu presudu kojom su optuženi Vlado Delić i Hasan Talić oglašeni krivim za krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa produženim krivičnim djelom neovlašteni promet opojnih droga i osuđeni na kaznu zatvora i to optuženi Vlado Delić u trajanju od 10 (deset) godina, a optuženi Hasan Talić u trajanju od pet (5) godina.

 

Optuženi su oglašeni krivim što su u vremenskom periodu od juna 2013. godine do januara 2014. godine na području Bosne i Hercegovine radi sticanja protivpravne imovinske koristi, optuženi  Vlado Delić organizovao, a optuženi Hasan Talić postao član grupe za organizovani kriminal sa ciljem neovlaštene međunarodne kupoprodaje, prenosa, prevoza, držanja, posredovanja u daljoj međunarodnoj prodaji, slanja i isporuke opojnih droga „marihuana“,“spid“, „heroin“ i „kokain“.

 

Na osnovu člana 56. Krivičnog zakona BiH optuženima će se u izrečene kazne zatvora uračunati vrijeme koje su proveli u pritvoru.

 

Nadalje optuženima Vladi Deliću i Hasanu Taliću je izrečena mjera sigurnosti oduzimanja predmeta, a od optuženog Vlade Delića je oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela.

 

Na osnovu člana 188. stav 1. Zakona o krivičnom postupku BiH, optuženi su obavezani da nadoknade troškove krivičnog postupka, o čijoj će visini Sud odlučiti posebnim rješenjem nakon što pribavi potrebne podatke.

 

Nadalje, istom presudom optuženi Vlado Delić i Hasan Talić su oslobođeni optužbe da su, radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke presude, počinili krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnih droga i produženim krivičnim djelom krijumčarenje ljudi.

 

U odnosu na oslobađajući dio presude, optuženi su oslobođeni dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved