S1 1 K 042883 22 Kri Mile Kosorić

Predmet nastao: Razdvajanjem postupka

Optužnica: Krivično djelo genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi s članom 180. stav 1. i članom 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0013215 16

Broj optuženih: 1

Tužilac: Predrag Tomić

Sudija za prethodno saslušanje: Jasmina Ćosić Dedović

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Zoran Božić, Mediha Pašić, Tatjana Kosović

Datum potvrđivanja optužnice : 22.01.2018.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Optužnica tereti optužene da su za vrijeme širokog i sistematičnog napada, kojeg su u periodu od 6.7. do 19.7.1995. godine preduzimali Vojska Republike Srpske (VRS) i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva, zaštićene zone UN-a Srebrenica u okviru kojeg je djelimično istrijebljena grupa bošnjačkog naroda pri čemu je cjelokupno bošnjačko civilno stanovništvo do 40.000 civila Bošnjaka uklonjeno iz zaštićene zone UN-a Srebrenica, a više od 8.000 muškaraca Bošnjaka i dječaka ubijeno, kao pripadnici Vlaseničke brigade VRS, znajući za taj napad i da njihove radnje čine dio tog napada, svjesno pružili pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata čiji je plan i cilj bio da zatvore i pogube vojno sposobne muškarce Bošnjake iz srebreničke enklave, a prisilno premjeste žene, djecu i starce iz enklave i na taj način ih unište kao grupu.


Predmet u toku


Napomene:

Sud je dana 24. maja 2022. godine u predmetu S1 1 K  027404 18 Kri - Tešić Momčilo donio rješenje kojim se razdvaja postupak u odnosu na optuženog Mileta Kosorića, te će se predmet protiv ovog optuženog nastaviti voditi i okončati pod poslovnim brojem: S1 1 K 042883 22 Kri.

Optuženi/na: Mile Kosorić
Branilac: Dragan Gotovac
Presuda/Odluka

1.

Optuženi/na: Mile Kosorić
Djelo: Genocid iz člana 171. Krivičnog zakona BiH u vezi s članom 180. stav 1. i članom 31. KZBiH.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Mile Kosorić
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: od 21.12.2017. -
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: od 21.12.2017. -

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 22. januara 2018. godine optužnicu koja optužene Mileta Kosorića, Borislava Stojišića, Momčila Tešića i Rajka Drakulića tereti da su počinili krivično djelo genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi s članom 180. stav 1. i članom 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

U predmetu Mile Kosorić i dr. dana 12. aprila 2018. godine održano je ročište za izjašnjenje o krivnji optuženih, na kojem su se optuženi Mile Kosorić i Momčilo Tešić izjasnili da nisu krivi za krivično djelo genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi s članom 180. stav 1. i članom 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 12. juna 2018. godine. U toku je izvođenje dokaza Tužilaštva.

Sudsko vijeće u sastavu: Mira Smajlović, Mediha Pašić, Zoran Božić.