Brenjo Jadranka
Sutkinja

Brenjo Jadranka rođena je u Sarajevu 1956. godine. Pravni fakultet u Sarajevu završila je 1985. godine. Pravosudni ispit je položila 1998. godine. Pripravnički staž obavila je u Beogradu, nakon čega je obavljala poslove stručnog saradnika u Pravnoj službi RZZP-a UNIS-Promex Sarajevo sve do 1998. godine , kada po reorganizaciji UNIS-Holdinga prelazi na mjesto stručnog saradnika u UNIS-Comerc u odjeljenje zastupanja pred sudovima bivše SFRJ.Od 1991. do 1992. godine radila je u stambenoj zadruzi UMC-a Sarajevo na poslovima šefa općih i pravnih poslova. Od 1994. godine obavljala je poslove stručnog saradnika na Višem sudu Travnik, sjedište Vitez  i na Općinskom sudu Kiseljak. Od 1999. do 2004. godine obavljala je dužnost sudije Općinskog suda Novi Travnik. 2004. godine imenovana je za kantonalnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Travnik. Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovana  je 18.01.2007 godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet