Blagić Stanko
Sudija

STANKO BLAGIĆ - rođen 24. 6. 1958. godine u Travniku, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1983. godine. Radni odnos u svojstvu pripravnika zasnovao je 1985. godine. Pravosudnu karijeru je počeo kao predsjednik Suda za prekršaje u Jajcu 1994. godine, a od 1996. godine je bio sudija Osnovnog suda u Tesliću. Od 1999. godine je obavljao dužnost sudije Okružnog suda u Doboju, od 2004. godine sudije Općinskog suda u Zenici, od 2008. godine sudije Osnovnog suda u Banjaluci, sve do 2012. godine, kada je imenovan za sudiju Osnovnog suda u Tesliću. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine od 20. 11. 2013. godine imenovan je za tužioca Tužilaštva BiH, a Odlukom od 14. 2. 2019.godine imenovan je za sudiju Suda BiH. Član je Udruženja sudija i tužilaca od njegovog osnivanja. Tokom karijere je kao sudija sudjelovao na mnogobrojnim seminarima u cilju stručnog usavršavanja u oblasti krivičnog prava. Autor je publikacija i stručnih radova objavljenih u pravnom biltenu.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
15.08.2022 8 Odjel III 11:30 - 13:00 S1 3 K 043092 22 Eks - Jović David - Ben Ari Michael David
16.08.2022 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 041390 21 K - Milošević Goran i dr.
23.08.2022 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 041390 21 K - Milošević Goran i dr.
24.08.2022 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 041390 21 K - Milošević Goran i dr.
30.08.2022 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 041390 21 K - Milošević Goran i dr.
31.08.2022 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 041390 21 K - Milošević Goran i dr.
31.08.2022 7 Odjel III 10:00 - 11:00 S1 3 K 036102 22 K - Čukić Dario
06.09.2022 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 041390 21 K - Milošević Goran i dr.
06.09.2022 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 010164 20 K - Vrljičak Miroslav i dr.
07.09.2022 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 041120 21 K - Iftkhar Ahmed i dr.
13.09.2022 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 041390 21 K - Milošević Goran i dr.
13.09.2022 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 010164 20 K - Vrljičak Miroslav i dr.
14.09.2022 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 041120 21 K - Iftkhar Ahmed i dr.
20.09.2022 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 041390 21 K - Milošević Goran i dr.
20.09.2022 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 010164 20 K - Vrljičak Miroslav i dr.
21.09.2022 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 041120 21 K - Iftkhar Ahmed i dr.
23.09.2022 7 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031903 21 K - Subotić Aleksandar Goran i dr.
27.09.2022 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 041390 21 K - Milošević Goran i dr.
27.09.2022 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 010164 20 K - Vrljičak Miroslav i dr.
28.09.2022 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 041120 21 K - Iftkhar Ahmed i dr.
30.09.2022 7 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031903 21 K - Subotić Aleksandar Goran i dr.