Curović Tanja
Sutkinja

Tanja Curović rođena je 1979. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u januaru 2005. godine. Pripravnički staž ostvarila je u Osnovnom sudu Sokolac. Kao stručni saradnik, a potom pravni savjetnik, u periodu od februara 2007. godine do septembra 2016. godine, radila je u Odjelu za ratne zločine i Odjelu za organizirani kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine 7.7.2016. godine imenovana je za sudiju Općinskog suda Sarajevo. U periodu od oktobra 2020. godine u Općinskom sudu Sarajevo obavljala je dužnost predsjednice Krivičnog odjeljenja i predsjednice Suda u odsutnosti predsjednice Janje Jovanović.

Odlukom federalnog ministra pravde od juna 2020. godine, imenovana je za člana Komisije za polaganje stručnog ispita namještenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Učesnica je brojnih domaćih i stranih seminara i edukacija iz oblasti krivičnog prava.

Odlukom Visokog sudskog u tužilačkog vijeća od 7.7.2022. godine imenovana je za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
12.06.2023 6 Odjel I 11:00 - 12:30 S1 1 K 044237 23 Kri - Grujić Rade