Uzunović Sena
Sutkinja

Sena Uzunović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1984. godine. Profesionalnu karijeru je započela 1985. godine u Opštini Hadžići, u Odjeljenju za imovinsko-pravne poslove, gdje je radila sve do 1991. godine.

Godine 1993. imenovana je za sudiju Okružnog vojnog suda u Mostaru – Odjeljenje Konjic, koju dužnost je obavljala sve do 1996. godine, kada je imenovana za sudiju Višeg suda u Mostaru.

Od 1998. do 2001. godine obavljala je poslove pomoćnika za pravne i opšte poslove Federalnog ministarstva finansija, kao i poslove savjetnika za pravna pitanja u Kabinetu zamjenika premijera Vlade Federacije BiH.

Od 2001. do 2003. godine vršila je funkciju sudije u Opštinskom sudu I u Sarajevu, a od 2003. do 2007. godine radila je kao tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu – Odjeljenje za privredni kriminal i korupciju.

Za tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine imenovana je odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u januaru 2007. godine, a za zamjenika šefa Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju imenovana je početkom 2009. godine.

U Posebnom odjelu za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužitelj Uzunović je bila Šef odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi te je bila član Udarne grupe za borbu protiv terorizma, član Radne grupe za ZKP i KZ FBiH formirane u okviru Ministarstva pravde BiH, te zamjenski član Radne grupe za izradu prijedloga Nacrta zakona za prevenciju borbe protiv terorizma pri Ministarstvu sigurnosti BiH.

Sutkinja Sena Uzunović je bila edukator i trener na seminarima i konferencijama u organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, IOM-a, UN misije, OSCE-a i UNODC-a.

Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovana je 7. augusta 2022., a na dužnost je stupila 8.8.2022. godine

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
04.03.2024 9 Odjel III 11:00 - 12:30 S1 3 K 046187 24 K - Martić Tomislav
06.03.2024 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 046070 23 K - Dodik Milorad
06.03.2024 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 047256 24 K - Lukić Miloš
08.03.2024 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
11.03.2024 3 Odjel III 11:00 - 12:30 S1 3 K 046187 24 K - Martić Tomislav
15.03.2024 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
18.03.2024 2 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 046187 24 K - Martić Tomislav
22.03.2024 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
25.03.2024 2 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 046187 24 K - Martić Tomislav
29.03.2024 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.