Janjić Miroslav
Sudija

Miroslav Janjić rođen je u Sarajevu 10.6.1981. godine.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2005. godine. Stručni ispit je položio 2007. godine pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za ovlaštena službena lica. Osnovnu obuku za radnike Ministarstva unutrašnjih poslova RS završio je 2007. godine na Policijskoj akademiji Banja Luka u činu mlađeg inspektora.

Pravosudni ispit je položio 2008. godine.

Do sada je obavljao sljedeće poslove:

- tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine u Posebnom odjelu za ratne zločine i Posebnom odjelu za organizovani kriminal i korupciju;

- tužilac u Odjeljenju za privredni kriminalitet u Kantonalnom tužilaštvu u  Sarajevu;

- tužilac u Odjeljenju za opšti kriminalitet u Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu;

- stručni saradnik u Posebnom odjelu za ratne zločine u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine;

- inspektor za suzbijanje krivičnih djela opšteg kriminaliteta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske;

- rukovodilac Grupe za upravno-pravne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske,

- pripravnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine;

- predsjednik Komisije za javne nabavke Tužilaštva Bosne i Hercegovine;

- član drugostepene disciplinske komisije Tužilaštva Bosne i Hercegovine;

- predsjednik Opštinske izborne komisije Istočna Ilidža.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru odbranio je doktorski rad čime je stekao akademsku titulu i naučno zvanje doktor nauka iz područja društvenih nauka, naučno polje pravo – grana: krivično procesno pravo. Izabran u naučno nastavno zvanje docenta na studijskom programu Promet i logistika Sveučilišta u Mostaru. Predavač iz prakse na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na nastavnom predmetu „Kriminalistika 5 – Metodike“.

Objavio je jedanaest naučnih radova. Bio je učesnik većeg broja seminara i naučnih konferencija.

Govori engleski i njemački jezik.

Odlukom Visokog sudskog u tužilačkog vijeća od 22.12.2022. godine imenovan je za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet