Debevec Ranko
Predsjednik Suda

Debevec Ranko rođen je 1964. godine u Sarajevu, gdje je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1988. godine, ostvarivši prosječnu ocjenu u toku studija 9,74. Za izuzetne rezultate u toku studija je u više navrata nagrađivan značkama Fonda Univerziteta u Sarajevu „Hasan Brkić“. U Osnovnom sudu II u Sarajevu i Advokatskoj kancelariji advokata Žarka Bulića obavio je pripravnički staž, da bi nakon položenog pravosudnog ispita 1990. godine radio kao stručni saradnik tog Suda. U periodu od 1995. do 2000. godine obavljao je poslove prevodioca i savjetnika pri misiji UNPROFOR-a i NATO-a, a od 2000. do 2005. godine radio je kao pravni savjetnik u Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (CRPC), u Hypo banci u Sarajevu i Pravobranilaštvu Općine Centar. Od 2005. do 2008. godine obavljao je dužnost tužioca Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Za tužioca Tužilaštva BiH imenovan je 10. aprila 2008. godine, a u periodu od 2010. do 2012. godine bio je član Projektnog tima IPA projekta Vijeća Evrope za borbu protiv cyber kriminala. Za sudiju Suda BiH imenovan je 12.12.2012. godine.

Bio je učesnik brojnih domaćih i stranih seminara i edukacija iz oblasti krivičnog prava.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 14. decembra 2016. godine u Mostaru, donijelo odluku o imenovanju Debevec Ranka na poziciju predsjednika Suda Bosne i Hercegovine.

Odlukom federalnog ministra pravde od decembra 2017. godine, imenovan je za člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Pred Komisijom Advokatske/Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine 2020. godine položio je advokatski/odvjetnički ispit.

 

Odluka o imenovanju

 

 

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet