Huskić Amela
Sutkinja

Amela Huskić je  rođena u Sarajevu 1960. godine, gdje je završila gimnaziju i Pravni fakultet. Radila je kao pripravnik na Osnovnom sudu 2 u Sarajevu u periodu 1988 - 1990, a nakon položenog pravosudnog ispita  1992. godine,  kao stručni saradnik, na istom sudu. Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu imenovana je 1995. godine, od kada radi na krivičnom referatu, od 2004. godine radi kao predsjednik krivičnog odjela. Aktivno učestvuje kao edukator pri Centru za edukaciju sudija i tužitelja.  Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovana je 27. maja  2010. godine.

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
11.06.2024 5 Odjel III 13:00 - 15:00 S1 3 K 036413 24 Kž - MJEŠOVITI HOLDING
26.06.2024 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Krž - Marković Miroslav