Kosović Tatjana
Sudija

Rođena je u Doboju 1958. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine. Nakon diplomiranja seli u Mostar gdje do 1993. godine radi u organima Općine Mostar. U junu 1993. godine imenovana je za sudiju Okružnog vojnog suda Mostar, te funkciju sudije obavlja nakon ukidanja vojnih sudova u Višem sudu Mostar, kao i u Općinskom sudu Mostar do 2004. godine.  Od 2004. godine radi u Agenciji za privatizaciju u FBiH u Sarajevu, na radnom mjestu šefa Odjela za kontrolu ugovora i v.d. pomoćnika direktora.  Za sudiju Suda BiH imenovana je u maju 2010. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
07.03.2024 9 Odjel III 10:00 - 11:30 S1 3 K 047261 24 Eks - Jovanović Luka