Kreho Minka
Sutkinja

Minka Kreho je rođena 1960. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 1987. godine. Pripravnički staž je završila na Republičkom sudu za prekršaje RBiH u Sarajevu, nakon čega je položila ispit za sudiju za prekršaje i potom se zaposlila na Općinskom sudu za prekršaje Općine Centar Sarajevo kao stručni saradnik, a 1991. godine u istom Sudu imenovana je za sudiju za prekršaje gdje je radila sve do 1995. godine. Pravosudni ispit je položila 1993. godine, a 1995. godine je izabrana za sudiju Općinskog suda I Sarajevo, na kojem je radila do 2003. godine kada je izabrana za sudiju Kantonalnog suda Sarajevo. Imenovana je za sudiju Suda Bosne i Hercegovine 18.1.2007. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
29.02.2024 7 Odjel I 13:16 - 13:43 S1 1 K 042984 22 Kri - Unčanin Boško i dr.
04.03.2024 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031399 19 Kri - Ramić Ćamil i dr.
05.03.2024 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 034308 20 Kri - Radić Pero i dr.
07.03.2024 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 027423 18 Kri - Hadžić Džemal i dr.
07.03.2024 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 042984 22 Kri - Unčanin Boško i dr.
11.03.2024 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031399 19 Kri - Ramić Ćamil i dr.
12.03.2024 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 034308 20 Kri - Radić Pero i dr.
13.03.2024 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 024158 17 Kri - Matuzović Đuro i dr.
14.03.2024 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 027423 18 Kri - Hadžić Džemal i dr.
14.03.2024 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 042984 22 Kri - Unčanin Boško i dr.
15.03.2024 8 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 033885 19 Kri - Stovrag Mustafa
18.03.2024 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031399 19 Kri - Ramić Ćamil i dr.
19.03.2024 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 034308 20 Kri - Radić Pero i dr.
20.03.2024 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 024158 17 Kri - Matuzović Đuro i dr.
21.03.2024 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 027423 18 Kri - Hadžić Džemal i dr.
21.03.2024 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 042984 22 Kri - Unčanin Boško i dr.
25.03.2024 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031399 19 Kri - Ramić Ćamil i dr.
26.03.2024 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 034308 20 Kri - Radić Pero i dr.
27.03.2024 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 024158 17 Kri - Matuzović Đuro i dr.
28.03.2024 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 027423 18 Kri - Hadžić Džemal i dr.
28.03.2024 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 042984 22 Kri - Unčanin Boško i dr.
01.04.2024 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031399 19 Kri - Ramić Ćamil i dr.
08.04.2024 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031399 19 Kri - Ramić Ćamil i dr.
15.04.2024 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031399 19 Kri - Ramić Ćamil i dr.
22.04.2024 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031399 19 Kri - Ramić Ćamil i dr.
29.04.2024 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031399 19 Kri - Ramić Ćamil i dr.