Kreho Minka
Sutkinja

Minka Kreho je rođena 1960. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 1987. godine. Pripravnički staž je završila na Republičkom sudu za prekršaje R BiH u Sarajevu, nakon čega je položila ispit za sudiju za prekršaje i potom se zaposlila na Općinskom sudu za prekršaje Općine Centar Sarajevo kao stručni saradnik, a 1991. godine u istom sudu, imenovana je za sudiju za prekršaje gdje je radila sve do 1995. godine. 1993. godine položila je pravosudni ispit, a 1995. godine je izabrana za sudiju Općinskog suda I Sarajevo, na kojem je radila do 2003. godine kada je izabrana za sudiju Kantonalnog suda Sarajevo. 18.01.2007. godine imenovana je za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
30.05.2023 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 034308 20 Kri - Radić Pero i dr.
01.06.2023 7 Odjel III 09:30 - 10:30 S1 3 K 045262 23 Kps - Filipović Zoran
06.06.2023 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 034308 20 Kri - Radić Pero i dr.
07.06.2023 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 024158 17 Kri - Matuzović Đuro i dr.
12.06.2023 6 Odjel I 09:30 - 10:30 S1 1 K 031399 19 Kri - Ramić Ćamil i dr.
13.06.2023 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 034308 20 Kri - Radić Pero i dr.
14.06.2023 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 024158 17 Kri - Matuzović Đuro i dr.
15.06.2023 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 027423 18 Kri - Hadžić Džemal i dr.
15.06.2023 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 042984 22 Kri - Unčanin Boško i dr.
20.06.2023 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 034308 20 Kri - Radić Pero i dr.
21.06.2023 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 024158 17 Kri - Matuzović Đuro i dr.
22.06.2023 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 027423 18 Kri - Hadžić Džemal i dr.
22.06.2023 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 042984 22 Kri - Unčanin Boško i dr.
28.06.2023 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 024158 17 Kri - Matuzović Đuro i dr.
29.06.2023 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 027423 18 Kri - Hadžić Džemal i dr.
29.06.2023 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 042984 22 Kri - Unčanin Boško i dr.