Papo Nada
Sutkinja

Nada Papo rođena je 04.03.1959. godine u Kaknju. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirala je 16.04.1984.godine, a pravosudni ispit položila 12.09.1989. godine u Sarajevu. Prije rata radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu Sarajevo. U razdoblju od 02.08.1999.godine do 01.02.2013.godine, radila je u Općinskom sudu u Sarajevu, isključivo u Parničnom odjeljenju. U Sudu Bosne i Hercegovine počela je sa radom 01.02.2013.godine, nakon što je imenovana za sutkinju  dana, 12.12.2012.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
28.09.2023 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 028930 18 P - Huseinbašić Atko
28.09.2023 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 040825 21 P - Kenjić Dragiša
28.09.2023 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:00 S1 3 P 040616 21 P - Vukičević Vanja
29.09.2023 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:00 S1 3 P 042758 22 P - Atex doo Sarajevo
02.10.2023 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 I 032030 19 I - Bosna i Hercegovina
03.10.2023 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 09:30 S1 3 P 045588 23 P - Jovanović Siniša
03.10.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 045298 23 P - Čeliković Amir
03.10.2023 1 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:00 S1 3 P 045226 23 P - Šorak Milan
03.10.2023 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 040273 21 P - Bojić Žana
03.10.2023 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 044875 23 P - Duvnjak Duško
03.10.2023 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 043122 22 P - Jiaofen Zhang
03.10.2023 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 044371 22 P - Lučić Darko i dr.
04.10.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 15:00 S1 3 P 042875 22 P - Nerić Dijana
05.10.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:30 S1 3 P 043736 22 P - Lovrić Irina
05.10.2023 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:30 S1 3 P 039452 21 P - Zekić Ajdin
05.10.2023 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:30 S1 3 P 042221 22 P - Čengić Zlata
10.10.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 044506 22 P - Kovačević Vladan
10.10.2023 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 044007 22 P - Harbaš Muamer
10.10.2023 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 P 044092 22 P - Stanić Berislav
10.10.2023 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 043196 22 P - Dezinsekcija doo Bijeljina
10.10.2023 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 045221 23 P - Džakić Tarik
10.10.2023 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 045998 23 P - Vasić Dragomir
11.10.2023 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 10:00 S1 3 P 043786 22 P - DD BH TELECOM SARAJEVO
11.10.2023 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 043308 22 P - Fišek Džemal
11.10.2023 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 043108 22 P - Bosna i Hercegovina
11.10.2023 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 044562 22 P - Ministarstvo odbrane BiH
11.10.2023 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 031390 21 P - Unis Promex d.o.o Sarajevo
12.10.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 044808 23 P - Škandrić Armin
12.10.2023 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 039766 21 P - Pašić Mirza
12.10.2023 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 16:00 S1 3 P 044425 22 P - Dedović Salko
16.10.2023 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 042109 22 P - Mutić Dragutinović Gordana
16.10.2023 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 045647 23 P - Ivković Negoslav
17.10.2023 1 Upravno odjeljenje 09:15 - 09:30 S1 3 P 045347 23 P - Karačić Robert i dr.
17.10.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 044795 23 P - Popović Željko
17.10.2023 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:15 S1 3 P 044886 23 P - Vucelja Mile
17.10.2023 1 Upravno odjeljenje 10:15 - 10:30 S1 3 P 044884 23 P - Čurak Mato
17.10.2023 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 10:45 S1 3 P 044882 23 P - Guskić Dejan
17.10.2023 1 Upravno odjeljenje 10:45 - 11:00 S1 3 P 045387 23 P - Mehmedić Nurfet
17.10.2023 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 044189 22 P - Tešić Branimir
18.10.2023 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 09:30 S1 3 P 045965 23 P - Hasanspahić Samija
18.10.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 044749 22 P - Marković Draženko
18.10.2023 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 042508 22 P - Lovrić Irina
18.10.2023 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 044859 23 P - Dugalić Edin
18.10.2023 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 045658 23 P - Buljević Feđa
18.10.2023 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 040038 21 P - SISTEM ECOLOGICA DOO
19.10.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 041474 21 P - Despotović Vitomir
19.10.2023 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 12:30 S1 3 P 041162 21 P - Nukić Ernad
19.10.2023 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 025279 17 P - LILY MAAS TRADE COMPANY
19.10.2023 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:30 S1 3 P 045187 23 P - Pajo Naser
24.10.2023 1 Upravno odjeljenje 08:30 - 09:30 S1 3 P 42557 22 P - Kalajdžić Slobodan
24.10.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 044118 22 P - Hozić Amir
24.10.2023 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 044704 22 P - Kovačević Vladan
24.10.2023 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 045130 23 P - Jozić Kristina
24.10.2023 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 045170 23 P - Jusufpahić Adnan
24.10.2023 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 045182 23 P - Zirojević Nemanja
25.10.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 14:00 S1 3 P 042914 22 P - Šoše Emina
25.10.2023 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 045332 23 P - Topić Adnan
26.10.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 14:00 S1 3 P 042914 22 P - Šoše Emina
31.10.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 044211 22 P - Hamzabegović Sena
31.10.2023 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 043475 22 P - Sedlo Zdravko
01.11.2023 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 040681 21 P - Kojić Nenad
02.11.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 045557 23 P - Iveljić Davor
02.11.2023 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 045831 23 P - Ćeha Dražen i dr.
06.11.2023 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 045073 23 P - Vrce Amela
06.11.2023 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:30 S1 3 P 045067 23 P - Šunje Emir
07.11.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 033245 19 P - LAKI LINE DOO
07.11.2023 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 12:00 S1 3 P 043157 22 P - Husković Alen
07.11.2023 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 044721 22 P - EUROHERC OSIGURANJE DD
07.11.2023 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 044317 22 P - Stupar Ognjen
08.11.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 045014 23 P - Mačar Mladen i dr.
08.11.2023 1 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:00 S1 3 P 045012 23 P - Bogdanović Milovan i dr.
08.11.2023 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:15 S1 3 P 045223 23 P - Grmuša Žarko i dr.
08.11.2023 1 Upravno odjeljenje 10:15 - 10:30 S1 3 P 045051 23 P - Dilberović Ljubisav i dr.
08.11.2023 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 10:45 S1 3 P 045009 23 P - Vidačić Zoran i dr.
08.11.2023 1 Upravno odjeljenje 10:45 - 11:00 S1 3 P 045011 23 P - Aleksić Veljko i dr.
08.11.2023 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:15 S1 3 P 045339 23 P - Mujkić Admir i dr.
08.11.2023 1 Upravno odjeljenje 11:15 - 11:30 S1 3 P 045345 23 P - Kolenda Vlado i dr.
08.11.2023 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 11:45 S1 3 P 045385 23 P - Brčić Alen i dr.
08.11.2023 1 Upravno odjeljenje 11:45 - 12:00 S1 3 P 045349 23 P - Gojsilović Pero i dr.
08.11.2023 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:15 S1 3 P 045343 23 P - Dedić Zahrudin i dr.
08.11.2023 1 Upravno odjeljenje 12:15 - 12:30 S1 3 P 045341 23 P - Kahriman Irfan i dr.
08.11.2023 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 12:45 S1 3 P 045351 23 P - Soldo Dragan i dr.
08.11.2023 1 Upravno odjeljenje 12:45 - 13:00 S1 3 P 045572 23 P - Plećan Mahir i dr.
08.11.2023 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:15 S1 3 P 045822 23 P - Grebić Uros i dr.
09.11.2023 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 09:30 S1 3 P 041912 21 P - Miljanović Lazar
09.11.2023 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 040681 21 P - Kojić Nenad
13.11.2023 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 045296 23 P - Vukotić Nenad
13.11.2023 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 P 045084 23 P - Babić Mario
13.11.2023 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 045335 23 P - Kravljača Milan
13.11.2023 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 044926 23 P - Grković Sanja
14.11.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 039783 23 Mal - HELAX d.o.o. Mostar
15.11.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 044928 23 P - Gagula Edin
15.11.2023 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 042787 22 P - Sirotanović Alen
15.11.2023 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 046044 23 P - BOSNA - KOM DOO GRAČANICA
15.11.2023 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 045836 23 P - AS ROTO DOO VELIKA KLADUŠ
16.11.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 045373 23 P - Bjelajac Branko
16.11.2023 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 045283 23 P - PREFIX DOO SARAJEVO
16.11.2023 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:30 S1 3 P 044052 22 P - Đidić Mehmed
16.11.2023 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 045600 23 P - Stokanović Dragan
20.11.2023 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 045060 23 P - Klisarić Zoran
21.11.2023 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 043114 22 P - Lenjinac Azmir
21.11.2023 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 043216 22 P - Etic Doo Zenica
21.11.2023 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 045574 23 P - Hrnjičić Nisveta i dr.
21.11.2023 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 13:45 S1 3 P 045664 23 P - Zuban Amar
21.11.2023 1 Upravno odjeljenje 13:45 - 14:00 S1 3 P 045825 23 P - Keranović Vedran i dr.
22.11.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 045961 23 P - Borišić Milomir
22.11.2023 1 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:00 S1 3 P 046144 23 P - Marjanović Saša
22.11.2023 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 041913 22 P - Papić Magdalena
22.11.2023 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 045457 23 P - Mehmedika Edin
23.11.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 045679 23 P - Malešević Zoran
23.11.2023 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 042447 22 P - Spaho Samir
23.11.2023 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 045542 23 P - Bristrić Senahid
28.11.2023 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 045452 23 P - Garaplija Edin
29.11.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 14:00 S1 3 P 044860 23 P - Salčinović Sedin
30.11.2023 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 045853 23 P - Nukić Šekib
30.11.2023 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 043300 22 P - Vladrag doo Pale
05.12.2023 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 10:45 S1 3 P 046007 23 P - Bojić Žana
12.12.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 045546 23 P - Čović Mladen
12.12.2023 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 042979 22 P - Budiša Ljiljana
12.12.2023 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 045928 23 P - Nanić Husein
12.12.2023 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 045561 23 P - Džaferagić Elvis
12.12.2023 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 045838 23 P - Novaković Lazarela
13.12.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 14:00 S1 3 P 042916 22 P - Zerem Mirza
14.12.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 14:00 S1 3 P 042916 22 P - Zerem Mirza
19.12.2023 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 035316 20 P - Tadić Goran i dr.
19.12.2023 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 035313 20 P - Mešić Erna i dr.
15.01.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 044983 23 P - Hodžić Indir
16.01.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 044983 23 P - Hodžić Indir