Papo Nada
Sutkinja

Nada Papo rođena je 04.03.1959. godine u Kaknju. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirala je 16.04.1984.godine, a pravosudni ispit položila 12.09.1989. godine u Sarajevu. Prije rata radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu Sarajevo. U razdoblju od 02.08.1999.godine do 01.02.2013.godine, radila je u Općinskom sudu u Sarajevu, isključivo u Parničnom odjeljenju. U Sudu Bosne i Hercegovine počela je sa radom 01.02.2013.godine, nakon što je imenovana za sutkinju  dana, 12.12.2012.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
17.07.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 15:00 S1 3 P 045836 23 P - AS ROTO DOO VELIKA KLADUŠ
23.07.2024 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 047816 24 P - Popović Sreto
23.07.2024 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 047820 24 P - Ljubojević Živojin
23.07.2024 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 045574 23 P - Hrnjičić Nisveta i dr.
24.07.2024 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 045831 23 P - Ćeha Dražen i dr.
07.08.2024 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 047193 24 P - Oruč Ahmed
07.08.2024 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 046931 23 P - Zoljić Danilo
17.09.2024 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 P 045992 23 P - SETA INŽENJERING DOO ZAVIDOVIĆI
18.09.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 046871 23 P - Šeleda Nenad
18.09.2024 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 046458 23 P - Đurović Nikola
18.09.2024 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 047397 24 P - Miletić Azra
19.09.2024 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 048072 24 P - Stevanović Alojz
19.09.2024 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 047400 24 P - Vehabović Alija
20.09.2024 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 039766 21 P - Pašić Mirza
23.09.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 045283 23 P - PREFIX DOO SARAJEVO
24.09.2024 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 10:00 S1 3 P 034960 20 P - Karačić Adisa i dr.
24.09.2024 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 047822 24 P - Todorović Siniša
24.09.2024 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 045012 23 P - Bogdanović Milovan i dr.
24.09.2024 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 045051 23 P - Dilberović Ljubisav i dr.
24.09.2024 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:00 S1 3 P 045349 23 P - Gojsilović Pero i dr.
25.09.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:30 S1 3 P 046262 23 P - Muratbegović Edin
25.09.2024 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 11:45 S1 3 P 047162 23 P - Bukva Jadranko
25.09.2024 1 Upravno odjeljenje 11:45 - 12:15 S1 3 P 046936 23 P - Vujičić Brane
25.09.2024 1 Upravno odjeljenje 12:15 - 13:00 S1 3 P 047061 23 P - Kriještorac Sanja
25.09.2024 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 042505 22 P - Đulić Najda - Bašić Hajrudin i dr.
26.09.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:30 S1 3 P 045572 23 P - Plećan Mahir i dr.
26.09.2024 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:00 S1 3 P 045711 23 P - SETA INZENJERING DOO ZAVIDOVICI I DR.
01.10.2024 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 14:00 S1 3 P 046381 23 P - Berberović Nebojša
02.10.2024 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 14:00 S1 3 P 046135 23 P - Vujadinović Ganić Aleksandra
03.10.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 046560 23 P - Harbaš Amir
03.10.2024 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 Mal 047385 24 Mal - Lazić Goran
07.10.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:30 S1 3 P 045941 23 P - REDEX D.O.O. BANOVIĆI
08.10.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 047151 23 P - Karavdija Nebojša i dr.
08.10.2024 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 047096 23 P - Tanović Emir
08.10.2024 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 P 047132 23 P - Bećirović Admir
08.10.2024 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 046249 23 P - Kolić Džemila
09.10.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 047211 24 P - Omerović Dika
09.10.2024 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:15 S1 3 P 047580 24 P - Đalić Radislav
09.10.2024 1 Upravno odjeljenje 10:15 - 10:30 S1 3 P 047722 24 P - Dejanović Milomir
09.10.2024 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 047572 24 P - Jeftić Sreten
09.10.2024 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 033245 19 P - LAKI LINE DOO
09.10.2024 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 046828 23 P - Popadić Ferreira Jadranka i dr.
09.10.2024 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 040038 21 P - SISTEM ECOLOGICA DOO
10.10.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 041912 21 P - Miljanović Lazar
10.10.2024 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 047258 24 P - Gadžo Alen
10.10.2024 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 046366 23 P - Paldum Mirhat i dr.
10.10.2024 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 046565 23 P - Jasenica Nijazeta
10.10.2024 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 046632 23 P - Velimir Sandić
15.10.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:30 S1 3 P 043122 22 P - Jiaofen Zhang
15.10.2024 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 044211 22 P - Hamzabegović Sena
16.10.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 047251 24 P - Barić Josip
16.10.2024 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 14:00 S1 3 P 046451 23 P - Vujadinović Slavo
17.10.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 15:00 S1 3 P 043271 22 P - Zukić Munever
22.10.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:30 S1 3 P 045825 23 P - Keranović Vedran i dr.
22.10.2024 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:30 S1 3 P 045341 23 P - Kahriman Irfan i dr.
23.10.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 044118 22 P - Hozić Amir
23.10.2024 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 047214 24 P - Atović Admir
23.10.2024 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 042916 22 P - Zerem Mirza
24.10.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 044317 22 P - Stupar Ognjen
29.10.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 043108 22 P - Bosna i Hercegovina
29.10.2024 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 041796 21 P - Buljubašić Edib
29.10.2024 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 040108 21 P - Čuzić Tomislav
30.10.2024 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 047314 24 P - Đukić Đorđe
30.10.2024 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 046129 23 P - Suljević Sabahudin
30.10.2024 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 045600 23 P - Stokanović Dragan
30.10.2024 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 046568 23 P - Musulin Larisa i dr.
30.10.2024 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 045221 23 P - Džakić Tarik
05.11.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 047447 24 P - BiH Ministarstvo inostranih poslova BiH
05.11.2024 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 047613 24 P - Demir Jasmin
05.11.2024 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 12:00 S1 3 P 045170 23 P - Jusufpahić Adnan
06.11.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 047688 24 P - Nikić Milanko
06.11.2024 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 047239 24 P - Jelača Predrag
07.11.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:30 S1 3 P 045223 23 P - Grmuša Žarko i dr.
07.11.2024 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 047726 24 P - Čolaković Dragana
12.11.2024 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 10:00 S1 3 P 047154 23 P - Ristanić Đorđe
12.11.2024 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 047297 24 P - BH ANSA - Mijić Filip
12.11.2024 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 14:00 S1 3 Mal 046879 23 Mal - Hajrić Nedžad
13.11.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:30 S1 3 P 047072 23 P - Agić Bego
13.11.2024 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 047783 24 P - Babić Mario
19.11.2024 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 09:30 S1 3 P 046482 23 P - Markulj Spomenka
19.11.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 047423 24 P - Marković Željko i dr.
19.11.2024 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 048083 24 P - Ministarstvo odbrane BiH
19.11.2024 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 047117 23 P - Markulj Spomenka
20.11.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:30 S1 3 P 046306 23 P - Šibenik Mirko
27.11.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 047359 24 P - Mešić Ahmed i dr.
29.11.2024 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 Mals 047272 24 Mals Mals - Centrotrans DD Sarajevo
02.12.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:30 S1 3 P 047029 23 P - Topalović Gordana
02.12.2024 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 047182 23 P - Bilandžić Saša
02.12.2024 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 047160 23 P - Drinjak Nedeljko
02.12.2024 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 047023 23 P - Gligić Mario
02.12.2024 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 047020 23 P P - Vujinović Zoran
02.12.2024 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 047158 23 P - Stevanović Ilija
09.12.2024 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 047031 23 P - Đukić Dragan
09.01.2025 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 I 032030 19 I - Bosna i Hercegovina