Samardžić Darko
Sudija

Darko Samardžić rođen je 1957. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirao je 1981. godine, a pravosudni ispit je položio 1994. godine. Prvi radni odnos zasnovao je 1981. godine u tadašnjem Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i upravu SR BiH, a 1987. godine postavljen je za republičkog upravnog inspektora. U aprilu 2001. godine radio je kao savjetnik Vrhovnog suda Federacije BiH za oblast uprave, a 2003. godine izabran je za sudiju Općinskog suda u Sarajevu. Za sudiju Suda BiH imenovan je 13.12.2007. godine, a na dužnost je stupio 01.02.2008. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
02.10.2023 3 Odjel I 09:00 - 12:00 S1 1 K 042858 22 Kri - Bjelošević Andrija
02.10.2023 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 016629 15 Kri - Nanić Zijad i dr.
04.10.2023 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 042762 22 Kri - Ganić Ejup i dr.
09.10.2023 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020064 22 Kri - Ilić Zoran i dr.
16.10.2023 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020064 22 Kri - Ilić Zoran i dr.
16.10.2023 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 016629 15 Kri - Nanić Zijad i dr.
19.10.2023 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 042858 22 Kri - Bjelošević Andrija
23.10.2023 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020064 22 Kri - Ilić Zoran i dr.
23.10.2023 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 016629 15 Kri - Nanić Zijad i dr.
26.10.2023 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 042858 22 Kri - Bjelošević Andrija
30.10.2023 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020064 22 Kri - Ilić Zoran i dr.
30.10.2023 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 016629 15 Kri - Nanić Zijad i dr.
01.11.2023 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 042762 22 Kri - Ganić Ejup i dr.
02.11.2023 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 042858 22 Kri - Bjelošević Andrija
06.11.2023 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020064 22 Kri - Ilić Zoran i dr.
09.11.2023 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 042858 22 Kri - Bjelošević Andrija
13.11.2023 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020064 22 Kri - Ilić Zoran i dr.
16.11.2023 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 042858 22 Kri - Bjelošević Andrija
20.11.2023 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020064 22 Kri - Ilić Zoran i dr.
23.11.2023 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 042858 22 Kri - Bjelošević Andrija
27.11.2023 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020064 22 Kri - Ilić Zoran i dr.
29.11.2023 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 042762 22 Kri - Ganić Ejup i dr.
30.11.2023 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 042858 22 Kri - Bjelošević Andrija