Bikić Maida
Sutkinja

Maida Bikić je rođena 25.8.1957. godine u Bosanskom Šamcu. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Modriči, a Pravni fakultet u Sarajevu 1982. godine. Odmah po završetku fakulteta počela je raditi u stručnoj službi Skupštine opštine Modriča, da bi 1983. godine započela svoj pripravnički staž u Osnovnom sudu u Modriči. Pravosudni ispit je položila 1984. godine i iste godine je izabrana na mjesto sudije u tome Sudu u kojem je radila do 1990. godine, kada je izabrana za zamjenika osnovnog javnog tužioca u Modriči, koju dužnost je obavljala sve do 1992. godine. Od 2000. do 2002. godine bila je zaposlena kao savjetnik u Uredu za zastupanje Federacije BiH pred Domom za ljudska prava, potom od 2002. do 2003. godine kao advokat, a 15.12.2003. godine je izabrana za sudiju Općinskog suda u Sarajevu, gdje je raspoređena u Privredno odjeljenje, gdje je posljednje tri godine bila sudija i predsjednik Odjeljenja. Za sudiju Suda BiH imenovana je 1.7.2010. godine.

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet