Carlos Alberto Gameiro de Campos Lobo - Portugal
Sudija

Sudija Suda Bosne i Hercegovine od maja 2004. do jula 2005. godine.

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet