Архива саопштења

Вијести

Укинута пресуда у предмету Марио Шего и др. и одређено одржавање претреса пред вијећем Апелационог одјељења
(22.05.2015. 13:48)
Вијеће Одсјека II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине отпремило је дана, 23. априла 2015. године рјешење од 09. марта 2015. године којим је уважена жалба Тужилаштва Босне и Херцеговина, те је пресуда Суда БиХ број: S1 2 K 013147 13 K од 21. октобра 2014. године укинута и одређено је одржавање претреса пред вијећем Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине.
Валентина Станишић се изјаснила да није крива
(22.05.2015. 10:57)
На рочишту за изјашњење о кривици пред Одсјеком II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Суда Босне и Херцеговине, оптужена Валентина Станишић се изјаснила да није крива.
Преиначена пресуда у предмету Никола Шего и др.
(21.05.2015. 13:20)
Одлучујући по жалбама Тужилаштва Босне и Херцеговине, бранилаца оптужених Шего Николе, Шекара Мирка и Ајкунић Ениса изјављеним на пресуду Суда БиХ од 18. јуна 2012. године, а поводом одлуке Уставног суда БиХ, вијеће Одсјека II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине отпремило је дана, 21. априла 2015. године другостепену пресуду од 22. децембра 2014. године којом су жалбе бранилаца оптужених Шего Николе, Шекара Мирка и Ајкунић Ениса одбијене као неосноване, док је уважена жалба Тужилаштва Босне и Херцеговина, те је пресуда Суда БиХ број: S1 2 K 003346 10 K од 18. јуна 2012. године преиначена у дијелу одлуке о изреченој кривичноправној санкцији на начин да је оптуженима Шего Николи, Шекара Мирку и Ајкунић Енису изрекао казне затвора у трајању од по 3 (три) године. У преосталом дијелу првостепена пресуда остала је неизмијењена.
Изјашњење о кривици у предмету Валентина Станишић
(21.05.2015. 13:09)
Изјашњење о кривици у предмету Валентина Станишић пред Одсјеком II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Суда Босне и Херцеговине заказано је за 22. мај 2015. године, с почетком у 10:00 часова, у судници 3.
Потврђена пресуда у предмету Жељка Букмир
(21.05.2015. 09:41)
Вијеће Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине отпремило је дана, 14. маја 2015. године другостепену пресуду од 18. марта 2015. године којом је одбијена као неоснована жалба бранилаца оптужене Жељке Букмир, те је пресуда Суда Босне и Херцеговине број: S1 3 K 007846 14 K од 28. новембра 2014. године потврђена.
Изјашњење о кривици у предмету Рајко Кушић
(20.05.2015. 12:59)
Рочиште за изјашњење о кривици пред Одсјеком I за ратне злочине Суда БиХ, у предмету Рајко Кушић, заказано је за 21. мај 2015. године, са почетком у 12.00 часова, у судници 6.
Завршне ријечи Тужилаштва БиХ у предмету Оливер Крсмановић
(18.05.2015. 11:01)
Изношење завршних ријечи Тужилаштва БиХ у предмету Оливер Крсмановић пред Одсјеком I за ратне злочине заказано је за 19. мај 2015. године, са почетком у 09.00 часова, у судници 3.
Студенти Правног факултета из Лукавице посјетили Суд Босне и Херцеговине
(15.05.2015. 15:52)
Група од 15 студената Правног факултета из Лукавице посјетила је данас Суд Босне и Херцеговине.
Неџад Бајрактаревић изјаснио се да није крив
(15.05.2015. 12:24)
На рочишту за изјашњење о кривици пред Одсјеком II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Суда Босне и Херцеговине оптужени Неџад Бајрактаревић се изјаснио да није крив.
Бранко Влачо осуђен на 13 година затвора
(14.05.2015. 15:42)
Вијеће Апелационог одјељења Одсјека I за ратне злочине Суда Босне и Херцеговине отпремило је 27. априла 2015. године другостепену пресуду у предмету Бранко Влачо, којом се жалба Тужилаштва Босне и Херцеговине одбија као неоснована против пресуде Суда БиХ од 04. јула 2014.године, док се жалба оптуженог Бранка Влаче, дјелимично уважава, па се наведена пресуда у осуђујућем дијелу преиначава у погледу правне оцјене дјела, на начин да се радње оптуженог наведене у осуђујућем дијелу побијане пресуде правно квалификују као кривично дјело злочини против човјечности (прогоном) из члана 172. став 1. тачка х) Кривичног закона БиХ (КЗБиХ), у вези са чланом 180. став 1. Закона о кривичном поступку БиХ (ЗКП БиХ) и у погледу одлуке о казни, тако што се оптужени Бранко Влачо за наведено кривично дјело уз примјену одредби из члана 39., 42., 48. КЗ БиХ, осуђује на казну затвора у трајању од 13 (тринаест) година, у коју казну му се, на основу члана 56.КЗ БиХ, урачунава вријеме проведено у притвору.
Изјашњење о кривици у предмету Неџад Бајрактаревић
(14.05.2015. 14:09)
Изјашњење о кривици у предмету Неџад Бајрактаревић пред Одсјеком II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Суда Босне и Херцеговине заказано је за 15.мај 2015. године, са почетком у 12:00 часова у судници 7.
Александар Вуковић и Дејан Амиџић склопили споразум о признању кривице
(13.05.2015. 14:53)
Након разматрања и прихватања споразума о признању кривице закључених 28.априла 2015. године, вијеће Одсјека II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Суда Босне и Херцеговине донијело је и дана, 12. маја 2015. године, јавно објавило пресуду којом су оптужени Александар Вуковић, оптужени Дејан Амиџић, оптужено правно лице „Forteco“ д.о.о. Трн Лакташи и оптужено правно лице „Марија“ д.о.о. Босански Брод проглашени кривим за кривично дјело организовани криминал у вези са продуженим кривичним дјелом пореске утаје. С тим у вези, Суд је оптуженом Александру Вуковићу изрекао казну затвора у трајању од 1 (једне) године, оптуженом Дејану Амиџићу условну осуду којом је утврђена казна затвора у трајању од 1 (једне) године и истовремено је одређено да се ова казна неће извршити ако оптужени у року од 2 (двије) године од дана правоснажности пресуде не почини ново кривично дјело, а оптуженом правном лицу „Forteco“ д.о.о. Трн Лакташи и оптуженом правном лицу „Марија“ д.о.о. Босански Брода казну престанка правног лица.
Есо Мацић осуђен на 11 година затвора
(12.05.2015. 15:25)
Вијеће Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине је, одлучујући поводом одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине број: AP-4613/12 од 17. марта 2015. године, којом је укинута другостепена пресуда Суда Босне и Херцеговине, број: S1 1 K 002594 13 Krž3 од 13. јуна 2013. године, у дијелу који се односи на примјену блажег кривичног закона, дана, 24. априла 2015. године отпремило пресуду од 16. априла 2015. године којом је другостепена пресуда Суда Босне и Херцеговине број: S1 1 K 002594 13 Krž3 од 21. октобра 2010. године преиначена у односу на примјену кривичног закона и одлуку о казни, па су радње за које је Есо Мацић, првостепеном пресудом проглашен кривим, правно квалификоване као кривично дјело ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. Кривичног закона Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, који је преузет на основу Закона о примјени Кривичног закона Босне и Херцеговине и Кривичног закона Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, у вези са чланом 22. истог Закона. Због тога је Суд наведену пресуду преиначио и у дијелу одлуке о казни, те оптуженог Есу Мацића осудио на казну затвора у трајању од 11 (једанаест) година, у коју казну му се на основу члана 50. КЗ СФРЈ има урачунати вријеме које је оптужени провео у притвору и на издржавању казне по правоснажној пресуди Суда Босне и Херцеговине.
Витомир Рацковић осуђен на 12 година затвора
(11.05.2015. 15:54)
Након окончања главног претреса првостепено вијеће Одсјека I за ратне злочине Суда Босне и Херцеговине изрекло је 11. маја 2015. године пресуду којом је оптужени Витомир Рацковић проглашен кривим за кривично дјело злочини против човјечности из члана 172. став 1. тачка х) (прогон) Кривичног закона Босне и Херцеговине (КЗ БиХ), све у вези са чланом 80. став 1. и чланом 29. истог закона. С тим у вези, Суд БиХ је оптуженом Рацковићу изрекао казну затвора у трајању од 12 (дванаест) година.
Почетак претреса пред вијећем Апелационог одјељења у предмету Фикрет Планинчић и др.
(11.05.2015. 13:54)
Почетак претреса у предмету Фикрет Планинчић и др. пред Апелационим вијећем Одсјека I за ратне злочине Суда Босне и Херцеговине заказано је за 12. мај 2015. године, са почетком у 13.00 часова, у судници 5.
Завршне ријечи Тужилаштва БиХ у предмету Босиљко Марковић и др.
(11.05.2015. 13:52)
Изношење завршних ријечи Тужилаштва БиХ у предмету Босиљко Марковић и др. пред Одсјеком I за ратне злочине заказано је за 12. мај 2015. године, са почетком у 13.00 часова, у судници 7.
Одређен притвор осумњиченом Бахиру Имамовићу
(11.05.2015. 11:32)
Одлучујући о предлогу Тужилаштва Босне и Херцеговине за одређивање притвора, Суд Босне и Херцеговине је дана, 08. маја 2015. године донио рјешење којим се Суд Босне и Херцеговине прогласио стварно ненадлежним за поступање у кривичном предмету против Бахира Имамовића, осумњиченог за кривично дјело примање дара и других облика користи из члана 380. став 2. Кривичног закона Федерације БиХ.
Завршне ријечи Тужилаштва БиХ у предмету Александар Цветковић
(11.05.2015. 11:16)
Изношење завршних ријечи Тужилаштва БиХ у предмету Александар Цветковић пред Одсјеком I за ратне злочине заказано је за 12. мај 2015. године, са почетком у 09.00 часова, у судници 3.
српски bos hrv eng

Пресуде:
Одјел I   Одјел I за ратне злочине
Одјел II 
Одјел III Одсјек III за сва кривична дјела из надлежности Суда БиХ
Управно одјељење
Сви документи постављени на веб страницу су информативног карактера, те се не сматрају званичним документима Суда.