Arhiva saopštenja

Vijesti

Izrečena drugostepena presuda u predmetu Ivica Ćuk i dr.
(12.02.2016. 13:03)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je dana, 11. februara 2016. godine izreklo presudu kojom su optuženi Ivica Ćuk, Damir Ćuk i pravna osoba „Elipsa“ d.o.o. za trgovinu i usluge export-import Posušje oglašeni krivim za krivično djelo porezna utaja iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BiH. S tim u vezi Sud je optužene Ivicu Ćuka i Damira Ćuka osudio na kaznu zatvora u trajanju od po 4 (četiri) godine i istovremeno izrekao sporednu novčanu kaznu od po 80.000,00 KM, koju su optuženi dužni platiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana pravosnažnosti presude. Sud je istovremeno optuženoj pravnoj osobi „Elipsa“ d.o.o. za trgovinu i usluge export-import Posušje izrekao novčanu kaznu u iznosu od 100.000,00 KM koju je optužena pravna osoba dužna platiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana pravosnažnosti presude.
Potvrđena optužnica u predmetu Goran Jovanović i dr.
(11.02.2016. 15:42)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 02. februara 2016. godine potvrdio optužnicu koja optužene Gorana Jovanovića, Alena Jahića i Leona Mendeza tereti da su počinili krivično djelo:
Preinačena prvostepena presuda u predmetu Indira Kamerić
(11.02.2016. 12:30)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je 02. februara 2016. godine otpremilo drugostepenu presudu od 15. decembra 2015. godine u predmetu Indira Kamerić kojom je odbilo kao neosnovanu žalbu odbrane, dok je djelimično uvažilo žalbu Tužilaštva, te prvostepenu presudu Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 1 K 010132 13 KrI od 17. aprila 2015. godine, preinačilo u odluci o kazni na način da je optuženoj Indiri Kamerić za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u vezi sa članom 22. istog Zakona izreklo kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.
Određen pritvor osumnjičenom Tintor Jovanu
(11.02.2016. 11:06)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 10. februara 2016. godine donio rješenje kojim je stavljeno van snage rješenje Kantonalnog suda Sarajevo broj: Ki-269/99 od 06. decembra 2001. godine, prijedlog Tužilaštva usvojen, te je osumnjičenom Tintor Jovanu određen pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 08. marta 2016. godine ili do nove odluke Suda.
Određen pritvor osumnjičenom Ćurguz Saši
(10.02.2016. 11:37)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 09. februara 2016. godine donio rješenje kojim je stavljeno van snage rješenje Suda broj: S1 1 K 016414 14 Krn od 18. jula 2014. godine, prijedlog Tužilaštva usvojen, te je osumnjičenom Ćurguz Saši određen pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 08. marta 2016. godine ili do nove odluke Suda.
Saopštenje za javnost Suda Bosne i Hercegovine
(10.02.2016. 08:15)
Obavještavamo Vas da je ročište povodom prijedloga Tužilaštva za određivanje pritvora u predmetu S1 1 K 020821 16 Krn Tintor Jovan zakazano za danas sa početkom u 09:30 h u sudnici 5.
Radovan Kekerović osuđen na dvije godine zatvora uslovno
(09.02.2016. 14:43)
Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine, izreklo je dana, 09. februara 2016. godine presudu kojom je optuženi Radovan Kekerović oglašen krivim za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 4. KZBiH, a u vezi sa produženim krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH, a u vezi sa članom 54. KZBiH. S tim u vezi, Sud je optuženom Radovanu Kekeroviću izrekao uvjetnu osudu kojom mu utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i istovremeno određuje da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo. Sud je optuženom Radovanu Kekeroviću istovremeno izrekao sporednu kaznu - novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 (pet hiljada) konvertibilnih maraka koju je optuženi dužan platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana pravosnažnosti ove presude.
Damir Lipovac osuđen na sedam godina zatvora
(09.02.2016. 12:45)
Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je dana, 09. februara 2016. godine presudu kojom je optuženi Damir Lipovac oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa član 22. stav 1. Krivičnog zakona SFRJ i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam (7) godina. Vrijeme koje je optuženi Lipovac proveo u pritvoru uračunat će se u izrečenu kaznu zatvora.
Ukinut pritvor Bakiru Dautbašiću i Bilseni Šahman i određene mjere zabrane
(08.02.2016. 14:36)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za ukidanje pritvora i određivanje mjera zabrane, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 05. februara 2016. godine donio rješenje kojim se usvaja prijedlog Tužilaštva BiH te se osumnjičenima Bakiru Dautbašiću i Bilseni Šahman ukida pritvor i određuju sljedeće mjere zabrane:
Potvrđena optužnica u predmetu Ahmet Sejdić
(08.02.2016. 11:25)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 01. februara 2016. godine optužnicu koja optuženog Ahmeta Sejdića tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.
Studenti psihologije iz Tuzle posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(05.02.2016. 15:41)
Grupe od 20 studenata psihologije iz Tuzle danas je posjetila Sud Bosne i Hercegovine. Cilj posjete je bio da se studenti upoznaju sa radom Odjeljenja za podršku svjedocima Suda Bosne i Hercegovine.
Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Josip Tolić
(04.02.2016. 15:39)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je 26. januara 2016. godine otpremilo drugostepenu presudu od 27. oktobra 2015. godine u predmetu Josip Tolić kojom su odbijene kao neosnovane žalbe Tužilaštva i branioca optuženog Josipa Tolića i potvrđena prvostepena presuda Suda BiH broj: S 1 1 K 013929 13 Kri od 20. marta 2015.godine.
Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Ibro Macić
(04.02.2016. 15:34)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je 27. januara 2016. godine otpremilo drugostepenu presudu od 30. oktobra 2015. godine u predmetu Ibro Macić kojom su odbijene kao neosnovane žalbe Tužilaštva i branioca optuženog Ibre Macića i potvrđena prvostepena presuda Suda BiH br.: S1 1 K 011047 13 Kri od 17. aprila 2015. godine.
Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Slavko Savić
(04.02.2016. 15:05)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je 22. januara 2016. godine otpremilo drugostepenu presudu od 24. novembra 2015. godine u predmetu Slavko Savić kojom je odbijena kao neosnovana žalba braniteljice optuženog Slavka Savića i potvrđena prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 017213 14 Kri od 29. juna 2015 godine.
Potvrđena optužnica u predmetu Slobodan Karagić
(04.02.2016. 14:29)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 18. januara 2016. godine optužnicu koja optuženog Slobodana Karagića pod tačkom 1., 2. i 3. tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti, a pod tačkom 4. krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Fikret Planinčić osuđen na 11 godina zatvora
(04.02.2016. 13:48)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je dana, 04. februara 2016. godine izreklo drugostepenu presudu kojom je optuženi Fikret Planinčić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedanaest (11) godina zatvora.
Određen pritvor osumnjičenima u predmetu Milan Radovanović i dr.
(04.02.2016. 11:48)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 03. februara 2016. godine donio rješenje kojim je prijedlog usvojen te je prema osumnjičenima Radovanović Milanu, Straživuk Siniši i Skoko Josipu određen jednomjesečni pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 29. februara 2016. godine u odnosu na osumnjičenog Radovanović Milana i do 01. marta 2016. godine u odnosu na osumnjičene Straživuk Sinišu i Skoko Josipa.
Odbijena žalba branilaca osumnjičenog Fahrudina Radončića
(03.02.2016. 14:42)
Odlučujući po žalbi branilaca osumnjičenog Fahrudina Radončića, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 02. februara 2016.godine donio rješenje kojim je kao neosnovana odbijena žalba branilaca osumnjičenog Fahrudina Radončića izjavljena protiv rješenja Suda broj: S1 2 K 020433 16 Krn 13 od 27. januara 2016. godine.
Određene mjere zabrane osumnjičenima u predmetu Miroslav Hrstić i dr.
(03.02.2016. 14:35)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenim Miroslavu Hrstiću, Ivanu Mediću i Miljenku Nogolici, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 03. februara 2016. godine donio rješenje kojim je odbijen prijedlog Tužilaštva, te je prema osumnjičenim Miroslav Hrustiću i Miljenku Nogolici odredio sljedeće mjere zabrane:
Izricanje drugostepene presude u predmetu Fikret Planinčić i dr.
(03.02.2016. 10:38)
Izricanje drugostepene presude pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Fikret Planinčić i dr. zakazano je za 04. februar 2016. godine, sa početkom u 10:00 sati, u sudnici 7.
bosanski hrv срп eng

Presude:
Odjel I   Odjel I za ratne zločine
Odjel II 
Odjel III Odjel III za sva kaznena djela iz nadležnosti Suda
Upravno odjeljenje
Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.