Arhiva saopštenja

Vijesti

Muhidin Bašić i Mirsad Šijak osuđeni na po sedam godina zatvora
(17.04.2014. 11:31)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 10. aprila 2014. godine drugostepenu presudu u predmetu Muhidin Bašić i dr. kojom je djelimično uvažena žalba branioca optuženog Bašića u pogledu pravilne primjene krivičnog zakona na način da su optuženi Muhidin Bašić i Mirsad Šijak oglašeni krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) u vezi sa članom 22. KZ SFRJ (saizvršilaštvo), te su uvažavanjem žalbe Tužilaštva BiH optuženi Muhidin Bašić i Mirsad Šijak osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od po sedam (7) godina. U ostalom dijelu prvostepena presuda je ostala neizmijenjena.
Optuženi u predmetu Mlađen Kekerović i dr. izjasnili se da nisu krivi
(16.04.2014. 12:19)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji u predmetu Mlađen Kekerović i dr. pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine optuženi: Mlađen Kekerović, pravna osoba „Trgopromet-Dragan“ d.o.o. Laktaši, Goran Todorović, pravna osoba „VG Premium“ d.o.o. Banja Luka, Predrag Vidić, Aleksandar Vuković, pravna osoba „Forteco“ d.o.o. Laktaši, Zoran Pavlović, pravna osoba „Zoral Komerc“ d.o.o. Banja Luka, Radovan Kekerović, pravna osoba „MB Kekerović“ d.o.o. Trn, Laktaši, Biljana Trivundža, pravna osoba „TRI-Mar“ d.o.o. Novi Grad, Slobodan Marčeta, pravna osoba „Liberty“ d.o.o. Banja Luka, Dejan Amidžić i pravna osoba „Marija“ d.o.o. Bosanski Brod izjasnili su se da nisu krivi.
Saopštenje VSTV-a BiH, Suda BiH i Tužilaštva BiH povodom Nacrta zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH
(16.04.2014. 10:25)
Povodom Nacrta zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine (Nacrt zakona), koji je uvršten na razmatranje u Dnevni red naredne sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kao prijedlog Ministarstva pravde BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), Sud Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine smatraju da bi se usvajanjem navedenog Nacrta zakona ugrozila nezavisnost pravosuđa i pravosuđe dovelo u podređen odnos institucijama izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Mlađen Kekerović i dr.
(15.04.2014. 13:51)
Ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu Mlađen Kekerović i dr. pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 16. april 2014. godine, sa početkom u 09:00 sati, u sudnici 6.
Početak glavnog pretresa u predmetu Nikola Marić
(15.04.2014. 11:17)
Početak glavnog pretresa u predmetu Nikola Marić pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazana je za 16. april 2014. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sudnici 4.
Potvrđena optužnica u predmetu Neđeljko Kuljić i dr.
(14.04.2014. 14:02)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 02. aprila 2014. potvrdio optužnicu kojom se optuženi Neđeljko Kuljić i Željko Ilić terete da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti.
Određen pritvor i mjere zabrane u predmetu Arif Peleš i dr.
(14.04.2014. 13:05)
Odlučujući po preciziranom prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 11. aprila 2014. godine donio rješenje kojim se određuje jednomjesečni pritvor osumnjičenom Arifu Pelešu koji može trajati do 10. maja 2014. godine ili do nove odluke Suda.
Dražen Mikulić osuđen na jednu i po godinu zatvora
(10.04.2014. 15:53)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je danas drugostepenu presudu u predmetu Dražen Mikulić kojom je optuženi Mikulić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) u vezi sa članom 22. KZ SFRJ (saizvršilaštvo), te je s tim u vezi osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i šest (6) mjeseci. Istom presudom optuženi Mikulić je oslobođen optužbe za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Protiv ove presude žalba nije dozvoljena.
Optuženi u predmetu Savo Tepić i dr. izjasnili se da nisu krivi
(09.04.2014. 13:54)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine optuženi Savo Tepić, Dragoslav Bojić, Duško Vujičić, Duško Maksimović, Radojko Keverović, Rade Škorić i Ilija Kurušić izjasnili su se da nisu krivi.
Izricanje drugostepene presude u predmetu Dražen Mikulić
(09.04.2014. 11:01)
Izricanje drugostepene presude pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Dražen Mikulić zakazano je za 10. april 2014. godine, sa početkom u 14:00 sati, u sudnici 6.
Potvrđena optužnica u predmetu Joja Plavanjac i dr.
(08.04.2014. 12:21)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 07. januara 2014. potvrdio optužnicu kojom se optuženi Joja Planjac i Zdravko Narančić terete da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 24. preuzetog Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ).
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Savo Tepić i dr.
(08.04.2014. 11:10)
Ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu Savo Tepić i dr. pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 09. april 2014. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sudnici 4.
Završne riječi Tužilaštva BiH u predmetu Zemir Kovačević
(08.04.2014. 11:03)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva BiH u predmetu Zemir Kovačević pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 09. april 2014. godine, sa početkom u 09:00 sati, u sudnici 8.
Statusna konferencija u predmetu Nikola Marić
(07.04.2014. 13:58)
Statusna konferencija u predmetu Nikola Marić pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazana je za 08. april 2014. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sudnici 7.
Marinko Planinić osuđen na četiri i po godine zatvora
(07.04.2014. 13:26)
Sud Bosne i Hercegovine je nakon okončanog glavnog pretresa dana, 04.aprila 2014. godine izrekao prvostepenu presudu kojom je optuženi Marinko Planinić oglašen krivim za krivično djelo zloupotreba ovlasti u privredi iz člana 259. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 3. Krivičnog zakona Federacije BiH. S tim u vezi, Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 6 mjeseci kao glavnu kaznu, te novčanu kaznu u iznosu od 20.000,00 KM kao sporednu kaznu.
Završne riječi Tužilaštva u predmetu Edin Džeko
(07.04.2014. 12:34)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva u predmetu Edin Džeko pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 08. april 2014. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sudnici 3.
Ukinut pritvor i određene mjere zabrane osumnjičenim Hatiboviću i Trnki
(07.04.2014. 11:41)
Odlučujući po prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za ukidanje pritvora osumnjičenim Salemu Hatiboviću i Nihadu Trnki, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 04. aprila 2014. godine donio rješenje kojim je ukinut pritvor osumnjičenim i određene sljedeće mjere zabrane:
bosanski hrv срп eng

Presude:
Odjel I   Odjel I za ratne zločine
Odjel II 
Odjel III Odjel III za sva kaznena djela iz nadležnosti Suda
Upravno odjeljenje
Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.