Kontakti Odjeljenja za podršku svjedocima Suda BiH

Odjeljenje za podršku svjedocima možete kontaktirati putem telefona ili e-maila:

Tel: 00387 (0) 33 707 184, 707 186
Email: [email protected]