Odjeljenje za sudsku upravu

Odjeljenje za sudsku upravu sastoji se od prijemne kancelarije, pisarne i arhive Odjela I i II Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda, daktilografskog tima, administrativno - tehničkog tima, audio - video tima i biblioteke, a u okviru Odjeljenja obavljaju se i poslovi CMS administracije predmeta Odjela I i II.

U prijemnoj kancelariji i pisarni vrše se poslovi prijema, obrade, zavođenja, distribucije, kontrole kretanja i arhiviranja dokumenata i predmeta Odjela I i II, uključujući spise predmeta i dokazne materijale, kroz CMS sistem upravljanja predmetima.      

Prijemna kancelarija i pisarna Odjela I i Odjela II

Pisarna Odjela I i Odjela II

Arhiva Suda BiH

Daktilografski tim zadužen je za pripremu i izradu zapisnika sa ročišta za izjašnjenje o krivnji i transkripta sa ročišta u predmetima Odjela I i II, dok je administrativno – tehnički tim nadležan za upravljanje raznovrsnim elektronskim bazama podataka i statističkim evidencijama o predmetima Odjela I i II, pripremu i izradu različitih statističkh izvještaja o radu Suda u predmetima Odjela I i II, pripremu i realizaciju presignacija u predmetima Odjela I i II, kao i upravljanje i distribuciju rasporeda suđenja i korištenja sudnica.

Daktilografski i administrativno-tehnički tim

Audio – video tim izrađuje audio i video zapise sa ročišta u svim predmetima koji se vode pred Sudom; osigurava snimanja sudskih procesa u svim predmetima koji se vode pred Sudom, uključujući elektronsku prezentaciju dokaza i zaštitu identiteta svjedoka distorzijom slike i tona; obezbjeđuje održavanje audio i video arhive snimaka svih ročišta u predmetima koji se vode pred Sudom, uključujući i elektronsku bazu zahtjeva u vezi sa izdavanjem navedenih snimaka.

Audio-video tim i režija sudnice

Sud BiH raspolaže specijaliziranom pravnom bibliotekom koja zadovoljava potrebe korisnika, prvenstveno sudija, pravnih savjetnika i stručnih saradnika. U biblioteci se koriste monografske i serijske publikacije, članci iz domaće i svjetske stručne literature, relevantni pravni propisi, te podaci dostupni putem elektronskih kataloga biblioteka i interneta. Fond biblioteke se upotpunjuje kupovinom, zamjenom i poklonima pojedinaca i institucija iz zemlje i inostranstva. Bibliotečki fond trenutno raspolaže sa oko 2.000 naslova iz različitih oblasti prava u okviru kojih se ističe značajan broj iz ratnog i međunarodnog humanitarnog prava na engleskom jeziku i zvaničnim jezicima u BiH. U okviru Odjeljenja za sudsku upravu uspostavljena je elektronska evidencija bibliotečkog fonda Suda.

Biblioteka Suda

Odjeljenje je nadležno i za pružanje podrške predsjedniku Suda, registraru i sudijama, te drugim Odjeljenjima Suda u vršenju poslova iz njihove nadležnosti, kao i za obezbjeđenje integriteta i sigurnosti podataka u predmetima koji se vode pred Sudom u saradnji sa drugim subjektima ovlaštenim za pristup i rukovanje podacima.