Odjeljenje za sudsku upravu

Odjeljenje za sudsku upravu sastoji se od više segmenata: prijemne kancelarije, pisarne i arhive Odjela I i II Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda, daktilografskog tima, administrativno-tehničkog tima, audio-video tima i biblioteke.

Prijemna kancelarija i pisarna Odjela I i II, arhiva Suda BiH

Daktilografski, administrativno-tehnički i audio-video tim

Sudnice Suda BiH i press soba

Neki od glavnih zadataka ovog Odjeljenja su:

  • prijem, procesuiranje, distribucija i arhiviranje dokumenata, predmeta i svih sudskih spisa Odjela I i Odjela II (uključujući spise predmeta, dokazne materijale dostavljene u sudskom postupku) kroz CMS sistem rukovođenja predmetima;
  • upravljanje elektronskim sistemima, bazama podataka sudskih predmeta Odjela I i II, kao i raznovrsnim elektronskim statističkim evidencijama o predmetima Odjela I i II;
  • pripremanje i rukovođenje statističkim podacima o radu Suda u predmetima Odjela I i II;
  • pripremanje zapisnika sa suđenja (kao što su zapisnici s ročišta za izjašnjenje o krivnji, transkripti, audio i video zapisi);
  • vođenje i distribuiranje rasporeda suđenja i korištenja sudnica;
  • osiguravanje snimanja svih sudskih procesa u krivičnim predmetima koji se vode pred Sudom BiH, uključujući elektronsku prezentaciju dokaza i zaštitu identiteta svjedoka distorzijom slike i tona;
  • osiguravanje održavanja audio i video arhive snimaka svih suđenja, uključujući i evidenciju zahtjeva u vezi sa izdavanjem navedenih snimaka;
  • osiguravanje integriteta i sigurnosti podataka;
  • pružanje podrške predsjedniku Suda, registraru i sudijama u planiranju i upravljanju sudskim postupcima i općenito u radu Odjeljenja.

Biblioteka

Sud BiH raspolaže specijaliziranom pravnom bibliotekom koja zadovoljava potrebe korisnika, prvenstveno sudija, pravnih savjetnika i stručnih saradnika. U biblioteci se koriste monografske i serijske publikacije, članci iz domaće i svjetske stručne literature, relevantni pravni propisi, te podaci dostupni putem elektronskih kataloga biblioteka i interneta. Fond biblioteke se upotpunjuje kupovinom, zamjenom i poklonima pojedinaca i institucija iz zemlje i inostranstva.

       

Bibliotečki fond trenutno raspolaže sa oko 2.000 naslova na engleskom i zvaničnim jezicima u BiH, uglavnom iz oblasti krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava.