Obavijest za svjedoka

... Obavijest za svjedoka 

Obavještenje za svjedoke Suda Bosne i Hercegovine

Uslijed novonastale vanredne situacije, obavještavamo svjedoke koji su u narednom periodu pozvani pred Sud Bosne i Hercegovine u svojstvu svjedoka o sljedećem:

Svi svjedoci, koji su u narednom periodu pozvani, pa opozvani na predmetima koji se vode pred Sudom Bosne i Hercegovine, zbog novonastale situacije u svijetu, kao i u BiH, bit će obaviješteni na vrijeme o novom datumu svjedočenja putem telefona, a potom i službeno, putem Poziva Suda BiH.

Za svjedoke koji žive u i van Bosne i Hercegovine, sva pitanja u vezi sa svjedočenjem možete poslati putem SMS poruka ili Viber poruka na dežurne mobilne telefone naznačene na kraju ovog obavještenja ili e-mailom na:

[email protected]


Odjeljenje za podršku svjedocima možete kontaktirati i za sve potrebne informacije u vezi sa svjedočenjem, kao i ukoliko osjetite tjeskobu, nelagodu i ostale negativne aspekte uslijed odgode Vašeg svjedočenja.

Kontaktirajte Odjeljenje za podršku svjedocima i ukoliko osjećate neke od psihosocijalnih tegoba uzrokovanih novonastalom vanrednom – epidemiološkom situacijom. Saradnici Odjeljenja za podršku svjedocima su tu da pomognu svjedocima u prevazilaženju navedenih tegoba u cilju očuvanja mentalnog zdravlja, a sve u cilju sprečavanja stresa, straha ili nelagode uslijed vanredne situacije.

Odjeljenje za podršku svjedocima je na raspolaganju svim svjedocima Suda BiH za pružanje podrške, kako u uobičajenim tako i u vanrednim situacijama!

Možete nas kontaktirati na sljedeće brojeve telefona:

033 707 184         033 707 186

061 480 432         061 154 998