Prijedlog za ostvarivanje imovinsko-pravnog zahtjeva

U cilju boljeg informisanja lica koja su oštećena krivičnim djelom, kao i svjedoka u krivičnom postupku, Misija OEBS-a u BiH je pripremila letak pod nazivom „Upoznaj svoja prava i dužnosti“.

Ovaj letak oštećenima i svjedocima u krivičnom postupku daje jasna i konkretna objašnjenja njihovih prava i obaveza i na taj način olakšava njihovo učestvovanje u krivičnom postupku.

Pored ovoga, oštećenima je na raspolaganju i obrazac namijenjen podnošenju imovinsko-pravnog zahtjeva u okviru krivičnog postupka.

Primjena ovog uputstva i obrasca ima za cilj olakšati ostvarivanje prava oštećenih u krivičnom postupku u BiH, te pružiti podršku oštećenima kroz obezbjeđivanje praktičnih informacija o njihovom pravnom položaju.

Prijedlog za ostvarivanje imovinsko pravnog zahtjeva 

Vodič za ostvarivanje prava naknade štete u krivičnom postupku