Odjeljenje za materijalno-finansijske poslove

U Odjeljenju za materijalno-finansijske poslove obavljaju se: poslovi izrade finansijskih planova i finansijskih izvještaja Suda, obračuni plaća i naknada, knjigovodstveni i računovodstveni poslovi i drugi materijalno-finansijski poslovi, poslovi ekonomata, kao i drugi poslovi nužni za funkcionisanje Suda.