Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije

Aktivnosti Odjeljenja za IKT usmjerene su na poslove upravljanja, održavanja i unapređenja informacionog i telekomunikacionog sistema (IKS-a) i, u tom smislu, stvaranje sigurnijih i kvalitetnijih uslova rada za sve institucije u Kompleksu pravosudnih institucija BiH. Usluge se pružaju sljedećim institucijama: Sudu BiH, Tužilaštvu BiH, Službi za zajedničke poslove institucija BiH – Odjel za podršku pravosudnim institucijama BiH i Sudskoj policiji BiH (sve usluge na globalnoj IKS mreži), Ministarstvu pravde – Odjelu krivične odbrane (sve usluge na globalnoj IS mreži), te Pritvorskoj jedinici BiH i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (telekomunikacione usluge).

IKS je organiziran tako da pruža efikasnu pomoć u obavljanju poslovnih operacija i zadovoljava različite potrebe korisnika. Utvrđeni prioriteti koje IKS treba zadovoljavati su: sigurnost, pouzdanost i integritet podataka; brži i lakši pristup informacijama i dokumentima; racionalno i cjelovito upravljanje resursima; dijeljenje IKS resursa i kooperativni rad; integracija poslovnih procesa sa sistemom za upravljanje dokumentacijom; trajna zaštita podataka i dokumentacije. Odjeljenje za IKT obavlja sljedeće poslove: razvoj, administracija i unapređivanje aplikativnih rješenja; razvoj, administracija i unapređivanje baza podataka; planiranje, razvoj, administriranje i unapređivanje IKS-a; sigurnost i zaštita IKS-a; sigurnost i zaštita podataka; osiguranje neprekidnosti poslovanja; podrška i pomoć korisnicima; održavanje i popravak opreme unutar IKS-a; telekomunikacije i telefonija; internet i e-mail.